Sql Date fonksiyonları

Sql Date fonksiyonları

DECLARE @tarih DATETIME=GETDATE()
SELECT ‘Onceki Ayın Son Gunu’ Aciklama,CONVERT(VARCHAR(10),DATEADD(dd,-(DAY(@tarih)),@tarih),112) Tarih
UNION ALL
SELECT ‘Ayın İlk Günü’,CONVERT(VARCHAR(10),DATEADD(dd,-(DAY(@tarih)-1),@tarih),112) AS Date_Value
UNION ALL
SELECT ‘Bugunun Tarihi’,CONVERT(VARCHAR(10),@tarih,112) AS Date_Value
UNION ALL
SELECT ‘Ayın Son Günü’,CONVERT(VARCHAR(10),DATEADD(dd,-(DAY(DATEADD(mm,1,@tarih))),DATEADD(mm,1,@tarih)),112)
UNION ALL
SELECT ‘Sonraki Ayın İlk Günü’,CONVERT(VARCHAR(10),DATEADD(dd,-(DAY(DATEADD(mm,1,@tarih))-1),DATEADD(mm,1,@tarih)),112)
UNION ALL
SELECT ‘Haftanın İlk Günü’, DATEADD(ww, DATEDIFF(ww,0,GETDATE()), 0)
UNION ALL
SELECT ‘Sonraki Haftanın İlk Günü’, DATEADD(ww, DATEDIFF(ww,0,GETDATE())+1, 0)
UNION ALL
SELECT ‘Yılın İlk Günü’,DATEADD(yy, DATEDIFF(yy,0,getdate()), 0)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir