Logo Sipariş Satır Dövizli

SELECTLOGO_ORFICHE.TRCODE,LOGO_ORFICHE.FICHENO,LOGO_ORFICHE.LOGICALREF,LOGO_ORFICHE.DATE_,STOCKREF,AMOUNT,PRICE AS TLFIYAT,LOGO_ORFLINE.TRCURR,LOGO_ORFLINE.PRCURR,LOGO_ORFLINE.TRRATE , CASE WHEN LOGO_ORFICHE.LINEEXCTYP =0 THEN CASE WHEN LOGO_ORFLINE.PRCURR IN (0,160) THEN LOGO_ORFLINE.PRICE ELSE ISNULL(LOGO_ORFLINE.PRICE /NULLIF( LOGO_ORFLINE.REPORTRATE,0),0) END END AS [DOVIZ_FIYAT], –CASE WHEN LOGO_ORFLINE.TRCURR IN (0,160) THEN 0 ELSE ISNULL(LOGO_ORFLINE.PRICE /NULLIF( LOGO_ORFLINE.TRRATE,0),0) END AS [DovizFiyat],–LOGO_ORFLINE.PRPRICE, CASE WHEN LOGO_ORFICHE.LINEEXCTYP =0 THEN ‘Yerel Para Birim’WHEN LOGO_ORFICHE.LINEEXCTYP =1 THEN ‘Raporlama Dövizi’WHEN LOGO_ORFICHE.LINEEXCTYP =2 THEN ‘İşlem…
Devamı