Blog

Umut Yazılım - Hayatı kolaylaştıran çözümler.

Logo 2.74 Sürüm İçeriği

Sürümde Yer Alan Yenilikler Kayıt No Ürün Tanım Açıklama WINERP-102076 TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS, Kdv 1 beyannamesinin versiyonu 33 olarak güncellenmelidir. Kdv 1 Beyannamesinin versiyonu 33 olarak güncellenmiştir. WINERP-58699 TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS, Sistem işletmeninde ki adres bilgileri alanındaki karakter sayısı arttırılmalıdır Sistem İşletmeni firma…
Devamı

Logo 2.73.00.01 Sürüm İçeriği

Sürümde Yer Alan Yenilikler Kayıt No Ürün Tanım Açıklama WINERP-102192 TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS, Satış-satınalma siparişlerinde kampanya uygulandığında performans iyileştirmesi yapılmalıdır. Satınalma ve satış siparişleri kampanya uygulama işlemlerinde performans iyileştirmesi yapılmıştır. Sürümde Yer Alan İyileştirmeler Kayıt No Ürün Tanım Açıklama WINERP-102116 TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,…
Devamı

Logo 2.73 Sürüm İçeriği

Sürümde Yer Alan Yenilikler Kayıt No Ürün Tanım Açıklama WINERP-35922 TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS, Karşı sipariş oluşturulduğunda sipariş browserlarında fişin, karşı sipariş ile oluştuğunu gösteren kolon eklenmesi Sipariş üzerinden karşı sipariş oluşturulduğunda siparişler penceresine ilgili fişin karşı sipariş işlemi ile oluşturulduğunu belirten kolon eklenmiştir WINERP-69193 TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER…
Devamı

Grid koşullu biçimlendirme

Devexpress gridcontrol koşullu biçimlendirme aşağıdaki gibi yapılmaktadır. private void gridView1_RowStyle(object sender, DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.RowStyleEventArgs e){GridView View = sender as GridView;if (e.RowHandle >= 0){// string Kategori = View.GetRowCellDisplayText(e.RowHandle, View.Columns[1]); // kolon indexi ilestring gidervarmi = View.GetRowCellDisplayText(e.RowHandle, View.Columns[“GIDERVARMI”]); // Kolon adı ile if (gidervarmi !=””){e.Appearance.BackColor = Color.Green;e.Appearance.ForeColor = Color.White;//e.Appearance.BackColor2 = Color.Green;// sadece BackColor ‘e renk verirseniz satır tek renk…
Devamı

Mikro Veri tabanı tabloları

Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. http://www.mye.com.tr/help/Library/Diger/DBYapisi_v15/tablo.htm

Log dosyası shrink etme

Aşağıdaki komutlar ile log dosyalarını küçültebilirsiniz. USE CRMALTER DATABASE CRMSET RECOVERY SIMPLEGO USE CRMDBCC SHRINKFILE (CRM_Log, 5)GO USE CRMALTER DATABASE CRMSET RECOVERY FULLGO