Sql Except kullanımı

Sql Except kullanımı

İki tablo arasındaki farkları verir. Fieldlar aynı olmak şartı ile.

select code FROM LG_831_ITEMS
WHERE ACTIVE=0
EXCEPT
select code FROM LG_856_ITEMS
WHERE ACTIVE=0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir