Kategori: Sql

Umut Yazılım - Hayatı kolaylaştıran çözümler.

Log dosyası shrink etme

Aşağıdaki komutlar ile log dosyalarını küçültebilirsiniz. USE CRMALTER DATABASE CRMSET RECOVERY SIMPLEGO USE CRMDBCC SHRINKFILE (CRM_Log, 5)GO USE CRMALTER DATABASE CRMSET RECOVERY FULLGO

Sql yüzde hesaplama Satış-Alış

Sql serverda bir ürünün alım ve satış arasındaki kar yüzdesini aşağıdaki gibi bulabiliriz. Dönen sonuç yüzde kaç kar ettiğimizi verir. Örnek sql aşağıdaki gibidir. –Satış Fiyatı : 70tl–Alış Fiyatı : 50Tl–Kar= % ?select ((70.0-50.0)/50.0)*100 — Sonuç %40 C# Tarafında double ilksayi = double.Parse( textBox1.Text);double ikincisayi = double.Parse( textBox2.Text);double oran = (ilksayi – ikincisayi) / ilksayi…
Devamı

Sql Date fonksiyonları

DECLARE @tarih DATETIME=GETDATE()SELECT ‘Onceki Ayın Son Gunu’ Aciklama,CONVERT(VARCHAR(10),DATEADD(dd,-(DAY(@tarih)),@tarih),112) TarihUNION ALLSELECT ‘Ayın İlk Günü’,CONVERT(VARCHAR(10),DATEADD(dd,-(DAY(@tarih)-1),@tarih),112) AS Date_ValueUNION ALLSELECT ‘Bugunun Tarihi’,CONVERT(VARCHAR(10),@tarih,112) AS Date_ValueUNION ALLSELECT ‘Ayın Son Günü’,CONVERT(VARCHAR(10),DATEADD(dd,-(DAY(DATEADD(mm,1,@tarih))),DATEADD(mm,1,@tarih)),112)UNION ALLSELECT ‘Sonraki Ayın İlk Günü’,CONVERT(VARCHAR(10),DATEADD(dd,-(DAY(DATEADD(mm,1,@tarih))-1),DATEADD(mm,1,@tarih)),112)UNION ALLSELECT ‘Haftanın İlk Günü’, DATEADD(ww, DATEDIFF(ww,0,GETDATE()), 0)UNION ALLSELECT ‘Sonraki Haftanın İlk Günü’, DATEADD(ww, DATEDIFF(ww,0,GETDATE())+1, 0)UNION ALLSELECT ‘Yılın İlk Günü’,DATEADD(yy, DATEDIFF(yy,0,getdate()), 0)