Kategori: Sql

Umut Yazılım - Hayatı kolaylaştıran çözümler.

Sql Date fonksiyonları

DECLARE @tarih DATETIME=GETDATE()SELECT ‘Onceki Ayın Son Gunu’ Aciklama,CONVERT(VARCHAR(10),DATEADD(dd,-(DAY(@tarih)),@tarih),112) TarihUNION ALLSELECT ‘Ayın İlk Günü’,CONVERT(VARCHAR(10),DATEADD(dd,-(DAY(@tarih)-1),@tarih),112) AS Date_ValueUNION ALLSELECT ‘Bugunun Tarihi’,CONVERT(VARCHAR(10),@tarih,112) AS Date_ValueUNION ALLSELECT ‘Ayın Son Günü’,CONVERT(VARCHAR(10),DATEADD(dd,-(DAY(DATEADD(mm,1,@tarih))),DATEADD(mm,1,@tarih)),112)UNION ALLSELECT ‘Sonraki Ayın İlk Günü’,CONVERT(VARCHAR(10),DATEADD(dd,-(DAY(DATEADD(mm,1,@tarih))-1),DATEADD(mm,1,@tarih)),112)UNION ALLSELECT ‘Haftanın İlk Günü’, DATEADD(ww, DATEDIFF(ww,0,GETDATE()), 0)UNION ALLSELECT ‘Sonraki Haftanın İlk Günü’, DATEADD(ww, DATEDIFF(ww,0,GETDATE())+1, 0)UNION ALLSELECT ‘Yılın İlk Günü’,DATEADD(yy, DATEDIFF(yy,0,getdate()), 0)

Sql Except kullanımı

İki tablo arasındaki farkları verir. Fieldlar aynı olmak şartı ile. select code FROM LG_831_ITEMSWHERE ACTIVE=0EXCEPTselect code FROM LG_856_ITEMSWHERE ACTIVE=0

Yürüyen Bakiye

SELECTACCOUNTCODE,DATE_,DEBIT,CREDIT, Sum([DEBIT] – [CREDIT]) OVER (PARTITION BY ACCOUNTREFORDER BY DATE_, LOGICALREF) AS [BAKIYE]FROM LG_990_01_EMFLINE WHERE ACCOUNTCODE=’120.01.001′