Yürüyen Bakiye

Yürüyen Bakiye

SELECT
ACCOUNTCODE
,DATE_
,DEBIT
,CREDIT
, Sum([DEBIT] – [CREDIT]) OVER (PARTITION BY ACCOUNTREF
ORDER BY DATE_, LOGICALREF) AS [BAKIYE]
FROM LG_990_01_EMFLINE

WHERE ACCOUNTCODE=’120.01.001′

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir