Ay: Aralık 2020

Umut Yazılım - Logo Ürünlerinde ve Yazılımda 20 yıllık tecrübe..

C# Dosya Kopyalama

C# kodlarında dosya koplayama işlemidir. Ayrıca System.Diagnostics.Process.Start Methodu ile kopyalanan dosyayı açabiliriz.

Tiger 3 2.69 sürüm notları

Sürümde Yer Alan Yenilikler Sıra No Tanım Açıklama 1 Logo Go/Tiger ürünlerine girişte veri tabanı kullanıcısının yetkilerinin kontrol edilmesinin sağlanması Ürün girişlerinde veri tabanı kullanıcısının “sysadmin, processadmin, serveradmin veya view server state” yetkilerinden en az bir tanesine sahip olması koşulu getirilmiştir. 2 Kredi kapatma işlemi ile kapandı durumundaki kredilerin devir işleminin yapılmamasının sağlanması Kredi kapatma…
Devamı

Go 3 2.69 Sürüm notları

Sürümde Yer Alan Yenilikler Sıra No Tanım Açıklama 1 Logo GO/Tiger ürünlerine girişte veri tabanı kullanıcısının yetkilerinin kontrol edilmesinin sağlanması Ürün girişlerinde veri tabanı kullanıcısının “sysadmin, processadmin, serveradmin veya view server state” yetkilerinden en az bir tanesine sahip olması koşulu getirilmiştir. 2 Kredi kapatma işlemi ile kapandı durumundaki kredilerin devir işleminin yapılmamasının sağlanması Kredi kapatma…
Devamı

Kayıt Silinme onayı

if (XtraMessageBox.Show(“Kayıt Silinecektir Eminmisiniz??”, “Bilgilendirme”, MessageBoxButtons.YesNo) != DialogResult.No){int secilenId = int.Parse(gridView1.GetFocusedRowCellValue(“FATID”).ToString());MySqlClass.SqlExecute(“delete from SATISLAR WHERE ID=” + secilenId + “”, “local”);}

Korumalı: Lobjects satırlarda dönme

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

LookUpEdit seçilen değer

private void cmbxisyeri_EditValueChanged(object sender, EventArgs e){try{LookUpEdit editor = (sender as LookUpEdit);DataRowView row = editor.Properties.GetDataSourceRowByKeyValue(editor.EditValue) as DataRowView;string isyeri = row[“NR”].ToString(); }catch (Exception ex){XtraMessageBox.Show(ex.Message);}}