Ay: Mart 2021

Umut Yazılım - Logo Ürünlerinde ve Yazılımda 20 yıllık tecrübe..

Log dosyası shrink etme

Aşağıdaki komutlar ile log dosyalarını küçültebilirsiniz. USE CRMALTER DATABASE CRMSET RECOVERY SIMPLEGO USE CRMDBCC SHRINKFILE (CRM_Log, 5)GO USE CRMALTER DATABASE CRMSET RECOVERY FULLGO

C# buton click event çağırma

Aşağıdaki kod ile butona ait click olayı tetiklenir. btngetir_Click(sender, e);

Gridcontrol hangi satır seçili ise form kapanınca aynı satır üzerinde konumlanma.

int row1 = gridView1.LocateByValue(“SIPARIS_NO”, sipno, null);gridView1.FocusedRowHandle = row1;

Gridcontrol Son satıra konumlanma

Aşağıdaki kod ile form açıldığında en son satıra konumlandırma yapılabilir. gridView1.FocusedRowHandle = (gridView1.DataRowCount – 1);