Kategori: C#

Umut Yazılım - Hayatı kolaylaştıran çözümler.

Form 2 den form 1 refresh

Kullaniciler f1 = (Kullaniciler)Application.OpenForms[“Kullaniciler”];f1.DataGetir(); // form 1 deki methodthis.Close();

Form 2 den form 1 textbox data aktarma

KullaniciEkle kekle = (KullaniciEkle)Application.OpenForms[“KullaniciEkle”];kekle.txtdepartman.Text = gridView1.GetFocusedRowCellValue(“DEPARTMAN”).ToString();kekle.lbldepid.Text = gridView1.GetFocusedRowCellValue(“ID”).ToString();

dataGridView_CellClick kullanımı

private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e){if (e.RowIndex >= 0){DataGridViewRow row = this.dataGridView1.Rows[e.RowIndex];textbox1.Text = row.Cells[“col_1”].Value.ToString();textbox2.Text = row.Cells[“col_2”].Value.ToString();textbox3.Text = row.Cells[“col_3”].Value.ToString();textbox4.Text = row.Cells[“col_4”].Value.ToString();textbox5.Text = row.Cells[“col_5”].Value.ToString();textbox6.Text = row.Cells[“col_6”].Value.ToString();textbox7.Text = row.Cells[“col_7”].Value.ToString();}}

gridView kolon gizleme

//if (subatadet < 1)//{// gridView1.Columns[“ŞUBAT_ADET”].Visible = false;// gridView1.Columns[“ŞUBAT_NET”].Visible = false;//}

gridView export

SaveFileDialog save = new SaveFileDialog();if (save.ShowDialog() == DialogResult.OK) //Pencerede kayıt düğmesine basıldıysa{//gridView1.ExportToHtml(save.FileName + “.html”); //İstediğimiz formatlarda dışarı aktarıyoruz.//gridView1.ExportToMht(save.FileName + “.mth”);gridView1.ExportToPdf(save.FileName + “.pdf”);//gridView1.ExportToRtf(save.FileName + “.rtf”);//gridView1.ExportToText(save.FileName + “.txt”);//gridView1.ExportToXls(save.FileName + “.xls”);//gridView1.ExportToXlsx(save.FileName + “.xlsx”);

gridControl1_DoubleClick değer alma

private void gridControl1_DoubleClick(object sender, EventArgs e){KullaniciTanim frm = (KullaniciTanim)Application.OpenForms[“KullaniciTanim”];frm.btnplasiyer.Text = this.gridView1.GetFocusedRowCellValue(“SPECODE”).ToString();this.Close();}

pivotGridControl export

SaveFileDialog save = new SaveFileDialog();if (save.ShowDialog() == DialogResult.OK) //Pencerede kayıt düğmesine basıldıysa{//pivotGridControl1.ExportToHtml(save.FileName + “.html”); //İstediğimiz formatlarda dışarı aktarıyoruz.//pivotGridControl1.ExportToMht(save.FileName + “.mth”);// pivotGridControl1.ExportToPdf(save.FileName + “.pdf”);// pivotGridControl1.ExportToRtf(save.FileName + “.rtf”);// pivotGridControl1.ExportToText(save.FileName + “.txt”);// pivotGridControl1.ExportToXls(save.FileName + “.xls”);gridControl1.ExportToXlsx(save.FileName + “.xlsx”);}

gridview satıra focuslanma

gridview1.focusedrowIndex=1;