Kategori: C#

Umut Yazılım - Hayatı kolaylaştıran çözümler.

checkedListBoxControl Kullanımı

if (SqlClass.dsGenel.Tables.Contains(“tblMarkalar”)){SqlClass.dsGenel.Tables.Remove(“tblMarkalar”);SqlClass.dsGenel.Tables.Remove(“tblMarkalar”);}string sqlCumle = “SELECT [MARKA] FROM [Erdemler].[dbo].[Umt_055_Markalar] ORDER BY MARKA”;SqlClass.dsGenel = SqlClass.GetDataset(sqlCumle, “tblMarkalar”);

SqlCommand Parametre kullanımı

SqlCommand cmd = new SqlCommand();cmd.Connection = Mainform.baglan;if (this.useridx == 0){cmd.CommandText = “INSERT INTO TanimUser (Kullanici, Sifre, Adi, Soyadi, LogoUser, LogoPass,Plasiyer,Yonetici,PlsGrpYonetici) VALUES (@Kullanici, @Sifre, @Adi, @Soyadi, @LogoUser, @LogoPass,@Plasiyer,@Yonetici,@PlsGrpYonetici)”;}else{cmd.CommandText = “Update TanimUser SET Kullanici=@Kullanici, Sifre=@Sifre, Adi=@Adi, Soyadi=@Soyadi, LogoUser=@LogoUser, LogoPass=@LogoPass, Plasiyer=@Plasiyer,Yonetici=@Yonetici,PlsGrpYonetici=@PlsGrpYonetici WHERE Id = @Id “;}cmd.Parameters.AddWithValue(“@Id”, this.useridx);cmd.Parameters.AddWithValue(“@Kullanici”, this.txtkuladi.Text);cmd.Parameters.AddWithValue(“@Sifre”, this.txtkulsifre.Text);cmd.Parameters.AddWithValue(“@Adi”, this.txtkuladi.Text);cmd.Parameters.AddWithValue(“@Soyadi”, this.txtsoyadi.Text);cmd.Parameters.AddWithValue(“@LogoUser”, this.txtlogokuladi.Text);cmd.Parameters.AddWithValue(“@LogoPass”, this.txtlogokulsifre.Text);cmd.Parameters.AddWithValue(“@Plasiyer”, this.btnplasiyer.Text);cmd.Parameters.AddWithValue(“@Yonetici”, yoneticimi);cmd.Parameters.AddWithValue(“@PlsGrpYonetici”, PlasierGrupYoneticimi);Mainform.baglantiac();cmd.ExecuteNonQuery();DevExpress.XtraEditors.XtraMessageBox.Show(“Kullanıcı Ekleme-Güncelleme Başarılı….”,…
Devamı