SqlCommand Parametre kullanımı

SqlCommand Parametre kullanımı

SqlCommand cmd = new SqlCommand();
cmd.Connection = Mainform.baglan;
if (this.useridx == 0)
{
cmd.CommandText = “INSERT INTO TanimUser (Kullanici, Sifre, Adi, Soyadi, LogoUser, LogoPass,Plasiyer,Yonetici,PlsGrpYonetici) VALUES (@Kullanici, @Sifre, @Adi, @Soyadi, @LogoUser, @LogoPass,@Plasiyer,@Yonetici,@PlsGrpYonetici)”;
}
else
{
cmd.CommandText = “Update TanimUser SET Kullanici=@Kullanici, Sifre=@Sifre, Adi=@Adi, Soyadi=@Soyadi, LogoUser=@LogoUser, LogoPass=@LogoPass, Plasiyer=@Plasiyer,Yonetici=@Yonetici,PlsGrpYonetici=@PlsGrpYonetici WHERE Id = @Id “;
}
cmd.Parameters.AddWithValue(“@Id”, this.useridx);
cmd.Parameters.AddWithValue(“@Kullanici”, this.txtkuladi.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue(“@Sifre”, this.txtkulsifre.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue(“@Adi”, this.txtkuladi.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue(“@Soyadi”, this.txtsoyadi.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue(“@LogoUser”, this.txtlogokuladi.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue(“@LogoPass”, this.txtlogokulsifre.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue(“@Plasiyer”, this.btnplasiyer.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue(“@Yonetici”, yoneticimi);
cmd.Parameters.AddWithValue(“@PlsGrpYonetici”, PlasierGrupYoneticimi);
Mainform.baglantiac();
cmd.ExecuteNonQuery();
DevExpress.XtraEditors.XtraMessageBox.Show(“Kullanıcı Ekleme-Güncelleme Başarılı….”, “Bilgilendirme..”, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir