C# Dosya Kopyalama

C# Dosya Kopyalama

C# kodlarında dosya koplayama işlemidir. Ayrıca System.Diagnostics.Process.Start Methodu ile kopyalanan dosyayı açabiliriz.

string kaynakDosyaIsmi = "", hedefKlasor = "";
kaynakDosyaIsmi = Application.StartupPath+ "\ExcelSablonlar\SiparisSablon.xlsx";
  
   SaveFileDialog save = new SaveFileDialog();
    if (save.ShowDialog() == DialogResult.OK) //Pencerede kayıt düğmesine basıldıysa
    {
      hedefKlasor = save.FileName;
      File.Copy(kaynakDosyaIsmi, save.FileName + ".xlsx");

      DialogResult basilan = DevExpress.XtraEditors.XtraMessageBox.Show("Excel Sayfası Açılsın mı?????", "Uyarı", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
      if (basilan == DialogResult.Yes)
      {
        System.Diagnostics.Process.Start(save.FileName + ".xlsx");
      }
    }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir