Logo 2.74 Sürüm İçeriği

Logo 2.74 Sürüm İçeriği

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Kayıt NoÜrünTanımAçıklama
WINERP-102076TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Kdv 1 beyannamesinin versiyonu 33 olarak güncellenmelidir.Kdv 1 Beyannamesinin versiyonu 33 olarak güncellenmiştir.
WINERP-58699TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Sistem işletmeninde ki adres bilgileri alanındaki karakter sayısı arttırılmalıdırSistem İşletmeni firma genel bilgiler bölümü ve işyeri genel bilgiler bölümümdeki Cadde, Sokak, Kapı No, İlçe alanlarına 50 karakter tanımlama yapılabilmesi sağlanmıştır. 
WINERP-102192TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Satış-satınalma siparişlerinde kampanya uygulandığında performans iyileştirmesi yapılmalıdır.Satınalma ve satış siparişleri kampanya uygulama işlemlerinde performans iyileştirmesi yapılmıştır.
WINERP-8622TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,İrsaliye form tasarımında, Brüt Toplam (YPB) alanının standart alan olarak listelenmesi sağlanmalıİrsaliye form tasarımında, Brüt Toplam (YPB) alanının standart alan olarak listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-19479TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Banka virman fişlerinde bakiye eşitleme seçeneğinin eklenmesiBanka virman fişi sağ tuş seçeneklerine “Bakiye Eşitle” seçeneği eklenerek, borç/alacak bakiyesi arasındaki farkın satıra otomatik olarak getirilmesi sağlanmıştır.
WINERP-29749TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Sipariş faturaya aktarıldığında birim fiyat değişikliğinin parametrik yapılması sağlanmalıSipariş faturaya aktarıldığında birim fiyatın ve miktarın değiştirilebilmesi parametreye bağlanmıştır.Satış ve satınalma parametrelerinde “Sipariş faturaya aktarılırken miktar ve tutar bütünlüğü” korunsun/korunmasın seçenekleri kullanılmaktadır.
WINERP-48731TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Bağlantı kodları dökümünü raporunda stok filtresine sayım eksiği ve sayım fazlası fişleri de eklenmeliBağlantı Kodları Dökümünü Raporu stok filtresi seçeneklerine “Sayım Eksiği” ve “Sayım Fazlası” muhasebe kodları filtre seçenekleri eklenmiştir.
WINERP-60894TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Kullanıcı izleme raporunda silinen muhasebe fişlerinin de gösterilmesinin sağlanması.Kullanıcı izleme raporuna silinen muhasebe fişinin eklenmesi sağlanmıştır.
WINERP-79878TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Geriye dönük girilen e-Faturalarda fatura tarihi ve fatura numarasının sıralı gidip gitmediğinin kontrolü yapılmalı ve program bu konuda kullanıcıyı uyarmalıE-belgelerde tarih ve numarasının sıralı oluşturulması için parametrelere belge tarihi ve sıra numarasının kontrolü yapılacak seçeneği eklenerek kullanıcı seçimine göre uyarı mesajı verilmesi sağlanmıştır  Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-88852TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Gelen e-Fatura aktarımında cari hesap kartında tanımlı ödeme planının öndeğer gelmesi sağlanmalıGelen e-Fatura kaydet işleminde cari hesap kartında tanımlı ödeme planının öndeğer gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-97543TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Döviz kurları aktarılacak adres Merkez Bankası seçilerek yerel para birimi TL dışında olduğunda TL için kur gelmesi sağlanmalıFirma yerel para birimi TL dışında olduğunda ve döviz kurları aktarılacak adres merkez bankası seçildiğinde TL kur değerlerinin indirilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-97975GO 3,GO WINGS,Go3 te toplu faturalama işlemi için kullanıcı yetkisi eklenmeli.Go3 ürününde toplu faturalama işlemi için kullanıcı yetkisi eklenmiştir.
WINERP-98314TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Ambar grubu aynı olan ambarlar arasındaki ambar fişleride isteğe göre e-irsaliye olarak düzenlenebilmeli, oluşan ambar fişinde e-İrsaliye/Kağıt seçeneği aktif olmalı.Aynı ambar gruplarına düzenlenen ambar fişlerinde irsaliye tipinin e-İrsaliye olarak değiştirebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-99371TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Skonsol 3 ürününde satışlar ekranına TC kimlik numarası da eklenmeli.Skonsol 3 ön ödemeli satış , satış ve sevkiyat ekranlarına “TC Kimlik No” alanı eklenmiştir.
WINERP-99816TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,E-defter belge detayı oluşturma işlemine muhasebe fiş numarası filtresi eklenmeli.E-defter belge detayı oluşturma işlemi filtre seçeneklerine “Fiş No” filtre seçeneği eklenmiştir.
WINERP-100774TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Ürün içerisindeki Genel Arama özelliği widget olarak eklenmeli.Ürün içerisindeki Genel Arama özelliği widget olarak eklenmiştir
WINERP-100795TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Sistem işletmeni/Yönetim/Kullanıcı firma öndeğerlerinde firma adı ile birlikte firma kodu da yazmalı.Sistem işletmeninde yönetim sekmesi altında bulunan kullanıcı firma ön değerleri penceresinde firma adı ile birlikte firma kodunun da yazılması sağlanmıştır.
WINERP-101417GO 3,GO WINGS,-,Cari hesap fişlerinin f9 menüsünde yer alan iptal et seçeneğinin yetkisi Go3 ürünüde de olmalı.Go 3 ürününde cari hesap fişleri f9 menüde yer alan iptal et seçeneğinin yetkilendirilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-101424TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,-,Proje kartı içerisindeki tarih kontrolü seçeneğinin öndeğeri parametrik olarak belirlenebilmeli.Proje kartında bulunan tarih kontrolü seçeneğinin ön değer olarak belirlenebilmesi için genel muhasebe parametreleri içerisine “Proje kartlarında tarih kontrolü” parametresi eklenmiştir.
WINERP-101445TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,BA-BS form beyannamelerinde veri kaynağı muhasebe kayıtlarından olduğunda elektronik faturaların dahil edilmemesi sağlanabilmeli.BA-BS form beyannamelerinde veri kaynağı muhasebe kayıtlarından ve belge türü : Kağıt olduğunda, faturaya ait mahsup fişinde ‘Elektronik Belge’ işaretli olan faturaların dahil edilmemesi sağlanmıştır.  Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-102474TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Skonsol3 üzerinden cari hesap kaydederken posta kodu girilebilmelidir.Skonsol 3 üzerinden cari hesap ekleme / düzenleme ekranına posta kodu alanı eklenmiştir.
WINERP-9198TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Fatura kullanıcı yetkilerinde (ekle/değiştir) fiş özel kodu yetkisi tanımlanabilsin.Sipariş,irsaliye ve fatura kullanıcı yetkilerinde (ekle/değiştir) fiş özel kodu yetkisi tanımlanabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-14448TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Kendi teminatlarımız rapor filtre seçeneğinde banka adı filtresi ile banka hesap kartlarına erişim sağlanmalı.Kendi teminatlarımız rapor filtre seçeneğinde banka adı filtresi ile banka hesap kartlarına erişim sağlanmıştır.
WINERP-44472TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Ambar sayım ekranında barkod okutma ile sayım yapılmalı, barkod ile okutulan ürün miktarı otomatik olarak gelmelidir.Ambar sayım işlemi ekranına barkod ve miktar alanı eklenmiştir . Eklenen alanlar ile sayım miktarının barkod okuma işlemi ile yapılabilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-67854TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Mevcut kullanıcıların sistem işletmeninden öndeğerleri sıfırlanabilmelidir.Sistem işletmeni Kullanıcı tanımı üzerinde “Kullanıcı Öndeğerlerini Temizle” işlemi ile mevcut kullanıcıların öndeğerlerinin silinebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-95950TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Otomatik sevkiyat adresi ataması parametresi Evet seçili ve sevkiyat adreslerinde öndeğer seçeneği işaretli olmadığı durumda hareketin içerisine otomatik sevkiyat adresi ataması yapılmamalı.Otomatik sevkiyat adresi ataması parametresi evet seçili ve sevkiyat adreslerinde öndeğer seçeneği işaretli olmadığı durumda hareketin içerisine otomatik sevkiyat adresi atanmaması sağlanmıştır.
WINERP-99441TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Defter beyan sistemine veri aktarımı yapılabilmesi sağlanmalıGelir ve gider fiş türleri oluşturularak, manuel girilen fişlerin ve ticari taraftan girilen belgelerin gelir-gider fişlerine dönüştürülerek  defter beyan sistemine aktarılabilmesi sağlanmıştır.  Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-100079TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Muhasebe işleminde oluşacak fiş satır sayısı parametresinin muhasebe fişlerinde olduğu gibi, yansıtma fişleri için de çalışması sağlanmalıMuhasebe parametrelerine Yansıtma fişlerinde muhasebe işleminde oluşacak fiş satır sayısı dikkate alınsın=evet/hayır” parametresi eklenerek muhasebe işleminde oluşacak fiş satır sayısı parametresinin muhasebe fişlerinde olduğu gibi, yansıtma fişleri için de çalışması sağlanmıştır.
WINERP-100369TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Muhasebe işlemlerinin tek ekran üzerinden yapılabilmesi , aynı ekran üzerinden raporlama , beyanname ve e-Defter işlemlerine ulaşılabilmesiMuhasebe işlemlerinin tek ekrandan hızlıca yapılabilmesi,masraf merkezi ve hesap özeti hareketlerinin kolaylıkla alınabilmesi,hareketlerin incelenebilmesini sağlamak üzere Muhasebe İşlem Merkezi özelliği eklenmiştir.Muhasebe işlem merkeziyle birlikte hızlı raporlama, e-beyanname ve e-defter işlemlerine aynı ekran üzerinden ulaşarak işlemleri tamamlayabilme özelliği getirilmiştir.  Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-100913TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Satınalma iade irsaliyesi olarak kesilen e-İrsaliyenin statüsü irsaliye yanıtı alındı olabilsin.Satınalma iade irsaliyesi olarak kesilen ve gönderilen e-İrsaliyeye ait gelen yanıt kaydedildiğinde, e-irsaliye giden kutusunda durum güncellenmesi yapılarak aynı zamanda satınalma irsaliyeleri browserında da statüsünün irsaliye yanıtı alındı olarak gösterilmesi sağlanmıştır. 
WINERP-101407TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Muhasebe bağlantı kodlarında KDV oranı ondalıklı girilebilmeli.Muhasebe bağlantı kodları KDV muhasebe kodları tanımı filtrelerinde altında yer alan “KDV Oranı” alanına ondalıklı giriş yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-101985TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Sistem işletmeni üzerinde adres bilgileri ekranında veri al işlemi yapıldığında posta kodları da dolmalı.Sistem işletmeni üzerinde adres bilgileri ekranında veri al işlemi yapıldığında posta kodlarının otomatik olarak getirilmesi sağlanmıştır.  Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-102086TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Bildirim ve mesaj şablonları tanımlanarak kullanıcılara bildirim ve mesajların iletilmesiBildirim yönetimi modülü eklenerek, seçili kart ve fişlerde tanımlanan koşullara göre kullanıcılara bildirim ve bildirim detaylarının  mesaj ve mail ile iletilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-102381TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,e-arşiv cari hesabına düzenlenen e-irsaliyelerde giden kutusunda durum kodu ve açıklaması bilgilerinin gelmesi sağlanmalıe-arşiv cari hesabına düzenlenen e-irsaliyelerde giden kutusunda durum kodu ve açıklaması bilgilerinin gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-102417TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,-,1003a muhtasar beyannamede sgk bildirimleri sekmesinde çalışma günü olmadan (ay içerisinde çalıştırılmayan) işten çıkışı yapılan personelin prim ödeme günü ve hak edilen ücret kolonları 0 olarak gelmelidir.1003a muhtasar beyannamede sgk bildirimleri sekmesinde çalışma günü olmadan (ay içerisinde çalıştırılmayan) işten çıkışı yapılan personelin prim ödeme günü ve hak edilen ücret kolonları değerinin xml ve bdp ekranlarında 0 olarak gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-102434TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Ambar tanımında posta kodu girilebilmelidir.Ambar tanımına ‘Posta Kodu’ alanı eklenmiştir.
WINERP-102452TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Perakende cari hesap bilgileri penceresine posta kodu alanı eklenmeliPerakende cari hesap seçili ve e-irsaliye tipindeki irsaliye fişlerinde e-arşiv bilgileri ekranında adres bilgileri penceresine posta kodu alanı eklenmiş ve irsaliye kaydederken bu alanda veri olması kontrolü sağlanmıştır.
WINTLS-8572TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Wings ürünlerinde Thinfinity 3.0 güncellemesi yapılmalıdır.Wings ürünleri Thinfinity 3.0 versiyonu için güncelleme yapılmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-102721TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Millileştirme ve dolaşım işlemi sonucu oluşan ambar fişine değiştir ile girilerek taşıyıcı kodu ve e-irsaliye bilgileri değiştirilebilmeliMillileştirme ve dolaşım işlemi sonucu oluşan ambar fişine değiştir ile girilerek taşıyıcı kodu ve e-irsaliye bilgileri değiştirilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-103099TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Form BA/BS versiyonu bdp versiyonuna göre 7 olarak güncellenmelidir.e-Beyannamelerde yer alan BA/BS formlarının versiyonları “7” olarak güncellenmiştir.
WINERP-103345TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Firma tanımı çalışma bilgilerinde aktarılacak döviz türü öndeğer TL geliyor. Döviz kurlaları aktarılacak adres Merkez Bankası seçildiğinde kurların indirilmesi sağlanmalıFirma tanımları, çalışma bilgilerinde yer alan aktarılacak döviz türü alanında değişiklik yapılmadan, Merkez bankası seçiminde TL kurların indirilmesi sağlanmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Kayıt NoÜrünTanımAçıklama
WINERP-100629EXCELTRANS,Exceltrans satınalma/satış fiyatları aktarım şablonunda Başlangıç Tarihi kolon ismi düzenlenmeli.Exceltrans Satınalma/Satış Fiyatları aktarım şablonunda Başlangıç Tarihi kolon ismi düzenlenmiştir.
WINERP-101353TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Malzeme sınıfı ağacından bir malzeme malzeme sınıfına bağlandığında malzemenin barkodu siliniyor.Malzeme sınıfı ağacından bir malzeme malzeme sınıfına bağlandığında malzemenin barkodu silinmesi engellenmiştir.
WINERP-101866TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Varyantlı malzeme için malzeme kartı üzerinden yaz etiket tasarımında standart alanlardan varyant açıklaması eklendiğinde karakterler bozuk geliyor.Varyantlı malzeme için malzeme varyantı üzerinden yaz etiket tasarımında standart alanlardan varyant açıklaması eklendiğinde karakterlerin düzgün gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-98284TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Aylara göre satış dağılımı raporu pivot tabloya alındığında ay/yıl filtresinde tarihler sıralı oluşmalıAylara göre satış dağılımı raporu pivot tabloya alındığında ay/yıl filtresinde tarihlerin sıralı oluşması sağlanmıştır.
WINERP-100830TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,Bakım işlemleri altından bakım iş emri eklendiğinde browserda listelenmiyor ve “Çalışma sırasında beklenmeyen bir hata oluştu” mesajı alınarak program kapanmaktadır.Bakım işlemleri altından bakım iş emri eklendiğinde ekranda listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-100928TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Kuruluş bilgileri zorunlu alanlardan sevkiyat adresleri kartında ilçe alanı zorunlu alan olarak seçildiğinde ilçe seçilmiş olsa dahi ilçe bilgileri girilmelidir uyarısı alınıyor.İlçe alanı zorunlu alan yapıldıktan sonra sevkiyat adresi eklenirken ülke,il ve ilçe bilgileri girilip kaydet yapıldığında İlçe bilgisi uyarısının alınmaması sağlanmıştır. 
WINERP-101263TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Malzeme varyantında tanımlanan GTIP kodu fiş satırlarına gelmiyor.Malzeme varyantında tanımlanan GTIP kodunun fiş satırlarına gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-101472EXCELTRANS,Exceltrans ürününde satış sipariş şablonunda _Baslik.Sipariş No alanına tilda “~” işareti verilerek iki ayrı cari hesaba aktarım yapıldığında bütün satırlar tek bir siparişe aktarılıyor.Exceltrans ürününde satış sipariş şablonunda _Baslik.Sipariş No alanına tilda “~”  işareti verilerek iki ayrı cari hesaba aktarım yapıldığında cariler ayrı olmasına rağmen satırların hepsinin tek sipariş içerisinde ilk satırdaki cari hesaba aktarılması düzeltildi.
WINERP-101821TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,e-Arşiv tipindeki faturaların XML ine EINVOICE_TURETPRICESTR gelmemesi sağlanmalıe-Arşiv tipindeki faturaların XML ine EINVOICE_TURETPRICESTR alanının gelmemesi sağlanmıştır.
WINERP-100016TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Malzeme kartına excelden kopyalanan satış türündeki fiyat kartı kodunun otomatik olarak gelen şablonu, pencereyi kaydettikten sonra satınalma fiyat kartı kodlarının şablonundan veri getirmektedir.Malzeme kartına Excel üzerinden kopyalanan satış türündeki fiyat kartı kodunun otomatik olarak gelen satış fiyat kartı şablonundan değer getirmesi sağlandı.
WINERP-100843TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Kullanıcı işlem yetkilerinde muhasebe fişlerine sadece incele ve fiş türü yetkisi verildiğinde f9 menüde toplu iptal ve toplu geri al (iptal) seçenekleri gelmektedir.Kullanıcı işlem yetkilerinde muhasebe fişlerine sadece incele ve fiş türü yetkisi verildiğinde f9 menüde toplu iptal ve toplu geri al (iptal) seçeneklerinin gelmesi engellenmiştir.
WINERP-100931TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Alınan hizmet hareket aktarımında aktarılan hizmet hareketlerinin birim seti değişmiyor.Alınan hizmet hareket aktarımında aktarılan hizmet hareketlerinin birim setinin değişmesi sağlanmıştır.
WINERP-100966TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Zamanlanmış görevlerde işlem seçeneği olarak hızlı veri girişinden satış siparişi seçilip parametrelere tıklanıp sipariş kaydedildiğinde parametre alanı boş kalıyor.Zamanlanmış Görevlerde işlem seçeneği olarak hareket seçilmemesi gerektiği için hızlı veri girişi seçimi kaldırılmıştır.
WINERP-101146TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Siparişe değiştir ile girilip sipariş tarihi geçmiş bir tarihe çekilip kaydedildiğinde negatif seviye kontrolü yapmıyor.Siparişe değiştir ile girilip sipariş tarihi geçmiş bir tarihe çekilip kaydedildiğinde negatif seviye kontrolünün yapılması sağlanmıştır.
WINERP-101204TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Stok yeri takibi yapılan bir malzemenin çıkış işlemi yapılırken seri/lot ve stok yeri bilgileri ekranında stok yeri kodu manuel yazılmamalı.Stok yeri takibi yapılan bir malzemenin çıkış işlemi yapılırken seri/lot ve stok yeri bilgileri ekranında stok yeri kodunun manuel yazılamaması sağlanmıştır.
WINERP-101715TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Ba beyannamesinde belge türü kağıt seçilmesine rağmen elektronik belge işaretlenmiş alınan serbest meslek makbuzlarının beyannameye yansımasının engellenmesi.Ba beyannamesinde belge türü kağıt seçildiğinde , elektronik belge işaretli olan alınan serbest meslek makbuzlarının beyannameye yansımaması sağlanmıştır.
WINERP-101786GO 3,GO WINGS,GO 3 ürününde kasa işlemleri üzerinden eklenen satınalma ve satış faturalarında elektronik belge işaretinin gelmesinin sağlanması.Kasa işlemleri üzerinden eklenen fatura türlerinde elektronik belge işaretinin gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-101912TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,e-İrsaliyede fiyat değişikliği yapılabilsin parametresi evet olmasına rağmen dövizli birim fiyat alanında değişiklik yapılamamaktadır.e-İrsaliyede fiyat değişikliği yapılabilsin parametresi evet olduğunda dövizli birim fiyat alanında değişiklik yapılması sağlanmıştır.
WINERP-102116TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Form Ba ve Bs oluştururken veri al işleminde belge türü kağıt olduğunda sıra numaraları hatalı geliyor.Form Ba ve Bs oluştururken veri al işleminde belge türü kağıt olduğunda sıra numaralarının doğru gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-102199EXCELTRANS,Yoğun datalarda exceltrans ile seri lot/takipli üretimden giriş fişi aktarımı yapılmak istendiğinde Transaction (Process ID 514) was deadlocked on lock hatası alınıyor.Exceltrans ile seri lot/takipli üretimden giriş fişi aktarımı yapılmak istendiğinde hata alınması engellenmiştir.
WINERP-99655TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Birden fazla kullanıcı aynı anda satınalma siparişi içerisine talep fişi aktarmak istediğinde fiş satırları başka kullanıcılar tarafından kullanılıyor uyarısı alınmamaktadır.Birden fazla kullanıcı aynı anda satın alma siparişi içerisine talep fişi aktarmak istediğinde fiş satırları başka kullanıcılar tarafından kullanılıyor uyarısının  alınması sağlanmıştır.
WINERP-99768TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,TFRS düzeltme mahsuplaştırması işlemi ile oluşan düzeltme fişine proje kodu yansımıyor.Duran varlık yönetimi işlemler menüsünde yer alan TFRS Düzeltme Mahsuplaştırması işlemi ile oluşan TFRS düzeltme mahsup fişine, TFRS amortisman tablosu muhasebe kodlarında tanımlanan proje kodlarının yansıması sağlanmıştır.
WINERP-99904TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Browserlarda toplu basım yapılırken filtrelerde basım sırası, tarihe göre belirlenmesine rağmen fiş numarasına göre basım yapılıyor.Ekranlarda toplu basım yapılırken filtrelerde basım sırası, tarihe göre belirlendiğinde tarihe göre basım yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-100802TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,-,Varyantlı ve izleme yöntemi lot olan malzemenin birim çevrimi varyanta tanımlı çevrim katsayısından gelmeli.Varyantlı ve izleme yöntemi lot olan malzemenin birim çevriminin malzemenin varyantına tanımlı çevrim katsayısından gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-100822TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,İzleme yöntemi seri olarak belirlenmiş Karma koli türündeki malzemeler satış irsaliyesinde seçildiğinde otomatik seri numarası gelmemektedir.İzleme yöntemi seri olarak belirlenmiş karma koli türündeki malzemeler satış irsaliyesinde seçildiğinde otomatik seri numarasının gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-100880TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Tevkifatlı hizmet faturasının muhasebe kodlarında farklı masraf merkezleri seçilip kaydedildikten sonra tekrar muhasebe kodlarına girildiğinde kdv ve tevk.Kdv muhasebe kodlarının masraf merkezleri, hizmet satırındaki masraf merkeziyle aynı görünüyor.Tevkifatlı hizmet faturası muhasebe kodları ekranında satırlarda farklı masraf merkezi kullanılarak kaydedildiğinde  KDV ve Tevkifat Kdv muhasebe kodlarının masraf merkez bilgisinin değişmemesi sağlanmıştır.
WINERP-100969TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,-,Zamanlanmış görevlerde işlem seçeneği fatura onaylama seçildiğinde parametre bilgisi girilmesine rağmen parametre bilgisi boş görünmektedir.Zamanlanmış Görevlerde fatura onaylama işlem seçeneği kaldırılarak onaylama işleminin Diğer İşlemler/Onaylama/Toplu Onaylama işlem seçeneği ile yapılması sağlanmıştır.
WINERP-101484TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Cloud Connect kullanılan firmada e-Fatura gönder penceresinde bir fatura seçilerek F9 menüden seçilenleri yazdır denildiğinde hiç bir kayıt seçilemedi tüm kayıtlar seçilsin mi uyarısı alınıyor.Cloud Connect kullanılan firmada e-Fatura gönder penceresinde bir fatura seçilerek F9 menüden seçilenleri yazdır denildiğinde uyarı alınması engellenmiştir.
WINERP-101516TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,-,Yevmiye Defteri raporu ekran olarak alındığında fiş tarihi görünürken ilgili rapor tablo olarak alındığında fiş tarihi alanı gelmiyor, gelmeli.Yevmiye Defteri raporu tablo olarak alındığında fiş tarihi alanının gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-101571TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Fiş satırları F12 ile excele alındığında hareket özel kodu alanının format bilgisi yanlış oluşuyor.Fiş satırları F12 ile excele alındığında hareket özel kodu alanının format bilgisinin doğru oluşması sağlanmıştır.
WINERP-101617TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Kayıt numaralama şablonundaki numara aralığı fişler için yeterli olmadığında fiş numaralama yapıldığında numaralanamayan fişlerin numaralarında bozulma oluyor.Kayıt numaralama şablonundaki numara aralığı fişler için yeterli olmadığında fiş numaralama yapıldığında numaralanamayan fişlerin numarasının bozulması engellenmiştir.
WINERP-101724LOGOBACKUP,Logobackup uygulamasında tiger wings lisansı ile lisans doğrulama yapılmak istendiğinde girilen ürün anahtarı yedekleme uygulamasında tanımlı bir uygulama ile eşleştirilemedi uyarısı alınmaktadır.Logo Backup uygulamasında Tiger Wings lisansı ile lisans doğrulama yapılmak istendiğinde girilen ürün anahtarı yedekleme uygulamasında tanımlı bir uygulama ile eşleştirilemedi uyarısının alınmaması sağlanmaıştır.
WINERP-101774TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Alınan vade farkı faturasında kdv değerine göre gelen muhasebe bağlantı kodu kdv oranı değiştirildiğinde tanımlı sıradaki ilk muhasebe bağlantı koduna dönüyorAlınan vade farkı faturasında kdv değerine göre gelen muhasebe bağlantı kodunun kdv oranı değiştirildiğinde doğru gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-101819TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,j-Hr Tiger personel muhasebe entegrasyonunda, personel ödemeleri muhasebeleştirildiğinde ek ödemeler (P2601,P2602 ve P2603) brüt alanlarının değer getirmesinin sağlanması.j-Hr Tiger personel muhasebe entegrasyonunda, personel ödemeleri muhasebeleştirildiğinde ek ödemeler (P2601,P2602 ve P2603) brüt alanlarının değer getirmesi sağlanmıştır.
WINERP-101830TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Sipariş yetkisi olmayan bir kullanıcıda talep karşılama yapılarak sipariş oluşturulabiliyor.Sipariş yetkisi olmayan bir kullanıcının talep karşılama ile sipariş oluşturabilmesi engellenmiştir.
WINERP-101868TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Kdv beyannamesi ekler sekmesi kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirim alanında veri al yapıldığında iade faturaları da yansıyor ve matrah sekmesinde kısmi tevkifat uygulanan işlemler alanında matraha iade faturaları da dahil ediliyor.Kdv beyannamesi ekler sekmesi kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirim alanında veri al yapıldığında iade faturalarının yansımaması ve matrah sekmesinde kısmi tevkifat uygulanan işlemler alanında matraha iade faturalarının dahil edilmeden yansıtılması sağlanmıştır.
WINERP-101905TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Lot takipli malzemeye düzenlenen gibe gönderilmiş e-İrsaliye faturalandırılırken seri/lot stok yeri bilgilerinde miktar değiştirilebiliyor.Lot takipli malzemeye düzenlenen GIB’e gönderilmiş statüsündeki e-İrsaliye faturalandırılırken seri/lot stok yeri bilgilerinde miktar değişikliği yapılamaması sağlanmıştır.
WINERP-101911TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,e-Fatura mükellefi olan cari hesaba ait satınalma irsaliyesi faturalandığında açılan pencerede fatura tipi kağıt gelmektedir.e-Fatura mükellefi olan cari hesaba ait satınalma irsaliyesi faturalandığında açılan pencerede fatura tipinin e-fatura gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-102074TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Satınalma irsaliyesinin fiş numarası (e-irsaliye) ile aynı numarada bir satış irsaliyesi kesildiğinde “Aynı numaralı bir fiş daha var” uyarısı alınmasının engellenmesi.Satınalma irsaliyesinin fiş numarası (e-irsaliye) ile aynı numarada bir satış irsaliyesi kesilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-102117TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Satınalma fiyat farkı faturası azaltılacak olduğunda Form Bs’ye, satış fiyat farkı faturası azaltılacak seçili olduğunda Form Ba’ya yansımasının sağlanması.Fiyat farkı faturalarının Azaltılacak/ Arttırılacak durumununa göre Ba/ Bs formlarına yansıması sağlanmıştır.
WINTLS-8551START3,2.73 sürümü ile start ürünü için yeni kurulum yapıldığında programa girişte Access Violation hatası alınmasının engellenmesi.2.73 sürümü ile Start3 ürünü için yeni kurulum yapıldığında uyarı alınmadan programa giriş yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-102266TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,KDV2 beyannamesinin kesinti yapılan satıcılar kısmında veri al yapıldığında işlem dövizli alınan serbest makbuzunun tutarı işlem dövizli olarak yansımasının engellenmesi.KDV2 beyannamesinin kesinti yapılan satıcılar kısmında veri al yapıldığında işlem dövizli alınan serbest makbuzunun tutarının TL dövizli olarak yansıması sağlanmıştır.
WINERP-96912TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Konsinye iadesi olan seri takipli malzemenin devri yapıldığında stok miktarlarının doğru gelmesi sağlanmalıKonsinye iadesi olan seri takipli malzemenin devri yapıldığında stok miktarlarının devir rakamına göre aktarılması sağlanmıştır.
WINERP-99700TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Fiş üzerinde barkod yaz tasarımına seri/lot son kullanım tarihi alanı eklendiğinde aynı lot numarasından birden fazla giriş varsa bütün satırlara ilk satırdaki son kullanım tarihi alanını getiriyor.Fiş üzerinde barkod yaz tasarımına seri/lot son kullanım tarihi alanı eklendiğinde aynı lot numarasından birden fazla giriş olduğunda satırlara ilgili son kullanım tarihlerinin gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-99743TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Öndeğerleme çalıştırıldığında ihraç kayıtlı satınalma faturasında muhasebe kodlarına stok kartı içerisinde ihraç kayıtlı alımlar muhasebe kodu dolu olmasına rağmen alımlar hesabı yansımaktadır.İhraç kayıtlı alım/ satış faturalarına öndeğerleme işlemi ile stok kartı içerisindeki ihraç kayıtlı alımlar/ satışlar muhasebe kodunun atanması sağlanmıştır. 
WINERP-99789TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Rotatif kredide ikinci ve daha sonraki kapamalarda faiz hesaplaması yanlış geliyor.Rotatif kredide ikinci ve daha sonraki kapamalarda faiz hesaplamasının doğru yapılması sağlanmıştır
WINERP-100387TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Müşteri çeki ciro edilip daha sonra portföye iade alındığında müşteri çek/senetleri raporu “ciro edilen” kolonuna veri geliyor.Müşteri çeki ciro edilip daha sonra portföye iade alındığında müşteri çek/senetleri raporu “ciro edilen” kolonuna veri gelmemesi sağlanmıştır.
WINERP-100694TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Envanter raporu excele alındığında aynı maliyet gruplu malzemeler için ambar bazlı envanter miktarı hatalı gelmektedir.Envanter raporu Excele alındığında aynı maliyet gruplu malzemeler için ambar bazlı envanter miktarının doğru getirilmesi sağlanmıştır.
WINERP-100786TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,Ödemeli sipariş üzerinden oluşan taksit hareketleri üzerinde ödeme yapılırken, tarih değiştirilmesine rağmen oluşan fişin tarihi günün tarihi olarak oluşuyor.Ödemeli sipariş üzerinden oluşan taksit hareketleri üzerinde ödeme yapılırken, tarih değiştirildiğinde oluşan fişin tarihinin girilen tarih olarak oluşması sağlanmıştır.
WINERP-100800TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,İthalat operasyon fişinde aynı kodlu malzemeye farklı ambarlar için birden fazla satır eklendiğinde millileştirme fişinde F9 hareket miktarlarını doldur işleminde sadece ilk satır miktarı geliyor.İthalat operasyon fişinde aynı kodlu malzemeye farklı ambarlar için birden fazla satır eklendiğinde millileştirme fişinde F9 hareket miktarlarını doldur işleminde tüm satır miktarlarının gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-100935TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,“Alıcıda işlendi-başarıyla tamamlandı” statüsündeki satınalma iade irsaliyesi parçala işlemi ile parçalandığında oluşan irsaliye e-İrsaliye olarak oluşuyor.“Alıcıda işlendi-başarıyla tamamlandı” statüsündeki satın alma iade irsaliyesi parçala işlemi ile parçalandığında oluşan irsaliyenin kağıt irsaliye olarak oluşması sağlanmıştır.
WINERP-101077TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Otomatik muhasebeleştirme ve fiş girişlerinde belge detayı zorunlu girilsin parametreleri aktif iken fatura kaydedildiği durumda e-defter belge detayında belge türü boş geliyor.Alış ve satış faturaları içerisinde e-Defter belge detayı açıldığında ve belge detayı zorunlu girilsin parametresi aktif iken faturalar kaydedilirken otomatik açılan e-Defter belge detayı ekranında “Belge Türü” alanının “Fatura” olarak gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-101092TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,Satış ve Dağıtım/Satış Teklif Yönetimi/Müşteriler/Ekle/Doküman Katalog Girişi yetkisi olmayan kullanıcı ticari sistem yönetimi modülü altındaki rapor üreteci raporları modülünü göremiyor.Satış ve Dağıtım/Satış Teklif Yönetimi/Müşteriler/Ekle/Doküman Katalog Girişi yetkisi olmayan kullanıcının ticari sistem yönetimi modülü altındaki rapor üreteci raporları modülünü görebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-101133TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,-,Ayrıntılı bordro dökümünde bordro türü ve müşteri çeki filtresi verildiğinde banka bilgisi yanlış listelenmektedir.Ayrıntılı bordro dökümünde kullanıcı rapor tasarımına satırlar için ‘Banka Bilgisi’ alanı eklenerek çek/ senet bordrolarına ait satırlar için banka bilgisinin basılabilmesi sağlanmıştır. 
WINERP-101168TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,İhracat operasyon fişi penceresinde ekranı kapla butonuna basıldığında e-arşiv / e-fatura logosu görünmemektedir.İhracat operasyon fişi penceresinde ekranı kapla butonuna basıldığında e-arşiv / e-fatura logosunun görünmesi sağlanmıştır.
WINERP-101176TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Malzeme sınıfına bağlı olan stok kartı excelden veri aktarımı işleminde aktarılan alanlar güncellenecek seçildiğinde ilgili stok kartının birimler sekmesinde yer alan boyutlar bölümünün korunması sağlanmalıMalzeme sınıfına bağlı olan stok kartı excelden veri aktarımı işleminde aktarılan alanlar güncellenecek seçildiğinde ilgili stok kartının birimler sekmesinde yer alan boyutların korunması sağlanmıştır.
WINERP-101199TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Satınalma faturasında tarih değiştirilmek istendiğinde “Fiş tarihi seri/lot çıkış hareketinden sonra olamaz.” uyarısı alınıyor.Satın alma parametrelerinde “Fatura tarih değiştirildiğinde irsaliye tarihi otomatik değiştirilecektir” seçeneği “hayır” olduğunda fatura değiştir işleminde tarih değişikliği yapıldığında son çıkış hareketinin tarihinin kontrol edilmemesi sağlanmıştır.
WINERP-101240TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Sipariş faturalandığında oluşan irsaliyede özel koda sipariş fişindeki özel kod gelmeli.Sipariş faturalandığında oluşan irsaliyede özel koda sipariş fişindeki özel kodun gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-101267TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,Satınalma faturasında satırda proje kodu seçilirken fiş tarihi proje tarihi ile uyuşmamaktadır uyarısı geliyor.Satınalma faturasında satırda proje kodu seçidiğinde uyumsuz tarih uyarısı alınması engellenmiştir.
WINERP-101351TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Risk kontrolü yapılacak işlemler parametresinden cari hesap işlemleri çıkarıldığı halde borç dekontu/alacak dekontunda riski etkileyecek sütunu öndeğer evet geliyor.Risk kontrolü yapılacak işlemler parametresinden cari hesap işlemleri çıkarıldığında borç dekontu/alacak dekontunda riski etkileyecek sütununun öndeğer olarak hayır gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-101367TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,e-Fatura kayıt numaralama şablonunda mevcut numara özelliği kullanımında fişte öndeğer numara yanlış oluşuyor.e-Fatura kayıt numaralama şablonunda mevcut numara özelliği kullanımında fişte öndeğer numaranın doğru oluşması sağlanmıştır.
WINERP-101446TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,-,Barkod tasarımında seri/lot numarası varsa ve barkod yaz işlemi yapıldığında birden fazla kopya seçilirse sadece bir tanesinde seri/lot numarası geliyor.Seri/lot takibi yapılan barkodlu malzeme için fiş üzerinden barkod yazdırma esnasında birden fazla kopya seçildiğinde tüm barkodlara seri/lot numarası yazılması sağlandı 
WINERP-101454TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,-,Karma koli girişi yapılan bir satınalma siparişi yazdırıldığında ” karma koli satırları basılacak fişler” parametresinde satınalma siparişi seçilmemesine rağmen satırlar yazdırılmaktadır.Karma koli girişi yapılan bir satınalma siparişi yazdırıldığında ” karma koli satırları basılacak fişler” parametresinde satınalma siparişi seçilmediğinde satırların yazdırılmaması sağlanmıştır.
WINERP-101507TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Yevmiye defteri dökümü raporunda yevmiye seviyesi hesap seviyesinden büyük olduğunda alt hesap adı ana hesabın adı olarak geliyor.Yevmiye defteri dökümü raporunda yevmiye seviyesi hesap seviyesinden büyük olduğunda alt hesap adının doğru gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-101595TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Banka fişlerinde toplu kayıt ekle yapıldığında kayıt numara şablonu gruplandırılmış artırımlıysa ve işlem tarihleri farklıysa kayıt oluşturulamamaktadır.Banka fişlerinde toplu kayıt ekle yapıldığında kayıt numara şablonu gruplandırılmış artırımlı ve işlem tarihleri farklı olduğunda kayıt oluşturulabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-101629TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Sabit kıymetin satışı yapıldıktan sonra sabit kıymet durumu raporunda sabit kıymet değeri yanlış listelenmektedir.Sabit kıymetin satışı yapıldıktan sonra sabit kıymet durumu raporunda sabit kıymet değerinin doğru listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-101751TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,e-İrsaliye bilgileri penceresinde taşıma bilgilerinde tab ile geçiş yapıldığında sürücü bilgileri sırasıyla ilerlemeli.e-İrsaliye bilgileri penceresindeki taşıma bilgilerinde tab tuşu ile geçiş yapıldığında sürücü bilgilerinin sırasıyla ilerlemesi sağlanmıştır.
WINERP-101754TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,İndirilecek KDV listesinde, cari hesap fişlerinden girilen Alınan Serbest Meslek Makbuzu fişindeki Belge No bilgisinin “Alış Faturasının Serisi” Kolonuna gelmesi sağlanmalıdır.İndirilecek KDV listesinde, cari hesap fişlerinden girilen Alınan Serbest Meslek Makbuzu fişindeki Belge No bilgisinin “Alış Faturasının Serisi” Kolonuna gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-101807TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Gönderilen e-Fatura ve e-Arşiv faturaları e-posta ile gönderilirken cari hesap kartında e-posta adresi tanımlı olmasına rağmen e-posta gönder ekranı açılıyor.Gönderilen e-Fatura ve e-Arşiv faturaları e-posta ile gönderilirken cari hesap kartında tanımlı e-posta adresine gönderim yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-101842TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Satış siparişinden e-Arşiv faturalama yapıldığında cari kartta irsaliye yerine geçer işaretli olmasına rağmen arka tarafta e-irsaliye oluşmaktadır.Satış siparişinden e-Arşiv faturalama yapıldığında ve cari kartta irsaliye yerine geçer işaretli olduğu durumda kağıt irsaliye oluşması sağlanmıştır.
WINERP-102418TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Faturada aynı malzeme/hizmet aynı miktar ve aynı birim fiyata sahip birden fazla satır varsa indirilecek kdv listesinde miktarları topluyor ama tutarları toplamıyor.İndirilecek KDV listesinde KDV hariç tutarın ve KDV tutarının faturadaki malzeme miktar ve birim fiyatına göre doğru listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-102470TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Kdv2 beyannamesinde kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirim kısmında farklı kdv oranlarına sahip faturalar tek satırda %18 kdv oranıyla listeleniyor.KDV oranı 1,8,18 olan ve kısmi tevkifat uygulan fatura satırlarının  KDV2 ve KDV beyannamelerinde vergi bildirimi / matrah sekmleri  kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirim kısmında farklı gösterilmesi sağlanmıştır.
WINERP-99091EXCELTRANS,Excel trans üzerinden depozitolu malzeme için hareket girerken miktar alanında “-“ olduğunda hareket satırı aktarılmıyorExceltrans üzerinden depozitolu malzeme için hareket girerken miktar alanında “-“ olduğunda hareket satırının aktarılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-99462TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Banka virman fişine bağlı oluşan muhasebe fişinin satırında işlem masrafına ait muhasebe hesapları için F9 menü hesap dağıtım detayları penceresinde satır çoklanmamalıBanka virman fişine bağlı oluşan muhasebe fişinin satırında işlem masrafına ait muhasebe hesapları için F9 menü hesap dağıtım detayları penceresindeki satır çoklanmaması sağlanmıştır.
WINERP-99654TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Doküman parametrelerinde, e-fatura/gelen altında fatura kaydedilmeden önce gösterilsin seçeneği işaretli değil ise gelen e-fatura kaydedildiğinde eklenen satınalma faturasında raporlama dövizi tutarı gelmemektedir.Doküman parametrelerinde, e-fatura/gelen altında fatura kaydedilmeden önce gösterilsin seçeneği işaretli değil ise gelen e-fatura kaydedildiğinde eklenen satınalma faturasında günlük tanımlı RD kur bilgisi alınarak raporlama dövizi tutarı gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-100442TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Mali dönem bağımsız firmada e-Defter kontrol raporu devir sonrası oluşan açılış fişinin yevmiye madde numarasını hatalı olarak belirtiyor.Mali dönem bağımsız firmalarda e-Defter kontrol raporu alındığında , devir sonrası oluşan yeni yıla ait açılış fişinin yevmiye madde numarasının doğru listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-100530TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Satınalma hareketi olmayan cariye satınalma fiyat farkı faturası kesilmesi engellenmeli.Satınalma hareketi olmayan cariye satınalma fiyat farkı faturası kesilmesi engellenmiştir.
WINERP-100838TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Satış iade faturasında indirim varsa ayrıntılı satış raporuna indirim tutarı (iade) kolonu yanlış değer getiriyor.Satış iade faturasında indirim olduğu durumda ayrıntılı satış raporunda indirim tutarı (iade) kolonunun doğru değer getirmesi sağlanmıştır.
WINERP-100848TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,İşyeri bazında e-defter kullanılan firmada yeni işyeri tanımı eklendikten sonra 0 nolu işyeri için defter oluşturulmak istendiğinde Öncelikle 1 nolu işyerine ait Aralık ayı yevmiye defteri oluşturulmalıdır uyarısı alınmaktadır.İşyeri bazında e-Defter kullanılan firmalarda yeni işyeri tanımı eklendikten sonra merkez işyeri için defter oluşturmak istenildiğinde hatalı olarak yeni işyeri için eski dönemlere ait dosya kontrolü yapılıyordu , düzeltme yapılarak işyeri bazında defter kontrolü yapılması sağlanmıştır.
WINERP-100970TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,Gelecek aylara ve yıllara ait gelir/gider tahakkuku işaretlenen, verilen ve alınan hizmet faturalarının muhasebeleştirmesinde kuruş sorunu yaşanmaktadır.Gelecek aylara ve yıllara ait gelir/gider tahakkuku işaretlenen, bazı alış/satış faturalarının muhasebeleştirmesinde oluşan kuruş farkı giderilerek birebir muhasebeleştirme yapılması sağlanmıştır.
WINERP-101247TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,Ürün reçete satırında varyant kodu ve varyant koşulu kullanıldığında üretim emrinde varyant koşulu dikkate alınarak girdi satırları oluşmalı.Ürün reçete satırlarında varyant kodu ve varyant koşulu birlikte kullanıldığında üretim emirlerinde varyant koşulu dikkate alınarak girdi satırları oluşması sağlanmıştır.
WINERP-101713TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Cari hesap kartında sürücü bilgileri seçili olmasına rağmen irsaliye siparişten sevk edildiğinde e-irsaliye bilgilerinde sürücü bilgileri boş geliyor.Cari hesap kartında sürücü bilgileri seçili olduğunda ve irsaliye siparişten sevk edildiğinde e-irsaliye bilgilerinde sürücü bilgilerinin gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-102739TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,Satış siparişi içeren bir dağıtım emrinde toplu irsaliyeleme yapıldığında diğer siparişlerin EARCHIVEDET tablosundaki satırları siliniyor.Dağıtım emri üzerinden toplu irsaliyeleme yapılırken kaydederken sorgula filtresi aktif olduğunda siparişlerin e-fatura / e-arşiv bilgileri boşaltılıyordu, düzeltme yapılarak siparişte kayıtlı olan bilgilerin irsaliyeye taşınması sağlanmış ve e-fatura / e-arşiv bilgilerinin boşaltılmaması sağlanmıştır.
WINERP-102883TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,Sipariş içerisinde F9 menü Sözleşme Aktar işlemi ile fiş kaydedilmek istendiğinde “Teklifler/sözleşmeler başka kullanıcılar tarafından değiştiriliyor” uyarısı alınıyorSipariş içerisinde F9 menü Sözleşma Aktar işlemi ile fiş kaydedilmek istendiğinde “Teklifler/sözleşmeler başka kullanıcılar tarafından değiştiriliyor” uyarısının alınmaması sağlanmıştır.
WINERP-103034TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Alınan serbest meslek makbuzu iptal edilmesine rağmen muhtasar beyanname 1003A Ödemeler tabına yansımaktadır.İptal edilen alınan serbest meslek makbuzunun muhtasar beyanname 1003A Ödemeler tabına yansımaması sağlanmıştır.
WINERP-103387TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,e-Defter kullanıcısı firmada data üzerinde dışarıdan aktarılan boş muhasebe fişleri olması durumunda defter dosyaları parçalı olarak oluşturulursa boş fişten sonrakı kayıtlar deftere yansımıyor.Parçalı e-Defter oluşturma işleminde , ilgili datada boş muhasebe fişleri olması durumunda boş fiş sonrası kayıtlar defter dosyasına yansımıyordu, düzeltme yapılarak dosya oluşturma işleminin uyarı vermesi ve işlemin durdurulması sağlanmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir