Logo 2.73 Sürüm İçeriği

Logo 2.73 Sürüm İçeriği

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Kayıt NoÜrünTanımAçıklama
WINERP-35922TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Karşı sipariş oluşturulduğunda sipariş browserlarında fişin, karşı sipariş ile oluştuğunu gösteren kolon eklenmesiSipariş üzerinden karşı sipariş oluşturulduğunda siparişler penceresine ilgili fişin karşı sipariş işlemi ile oluşturulduğunu belirten kolon eklenmiştir
WINERP-69193TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Malzeme sınıfında kullanılan GTIP kodları malzeme sınıfına bağlı malzeme kartlarının öndeğerine taşınabilmeliMalzeme sınıfında kullanılan GTIP Kodlarının malzeme sınıfına bağlı malzeme kartlarının öndeğerine taşınabilmesi sağlanmıştır. Sınıf Bağlantıları formunda “Genel” seçilmesi gereklidir.
WINERP-99529TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Sistem işletmeni kuruluş bilgileri banka kodları aktarılırken Aktifbank banka kodları aktarılması sağlanmalıSistem işletmeni kuruluş bilgileri banka kodlarına “Aktif Yatırım Bankası A.Ş” bankası eklenmiştir.
WINERP-99608TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Toplu e-fatura mükellef kontrolünde güncellenecek veya yeni mükellef olan cari hesap bulunmadığında gelen no data display uyarısının Türkçe karşılığının gelmesi sağlanmalıdır.Toplu e-fatura mükellef kontrolünde güncellenecek veya yeni mükellef olan cari hesap bulunmadığında gelen uyarı mesajının Türkçe olarak gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-99616TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Finans parametrelerinde yer alan cari kart kopyalandığında kopyalanacak alanlar arasına vergi dairesi ve vergi dairesi kodu alanları eklenmeli.Finans parametrelerinde yer alan cari kart kopyalandığında kopyalanacak alanlar paremetresi seçeneklerine “vergi dairesi” ve “vergi dairesi kodu” alanları eklenmiştir.
WINERP-101021TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Muhtasar beyanname 1003A ve 1003B beyannamelerine uzaktan çalışma gün kolonu eklenmelidir.MUHSGK 1003A – 1003B  beyannameleri SGK Bildirimleri tabına  uzaktan çalışma gün kolonu eklenmiştir.
WINERP-101174TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,“Kuveyt Türk Evkaf” olarak yazılan bankanın güncel adı “Kuveyt Türk Katılım Bankası” olarak güncellenmeli. Bursa Osmangazi “211 Kuveyt Türk Dikkaldırım Şubesi” eklenmeli.“Kuveyt Türk Evkaf” olarak yazılan bankanın adı “Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş” olarak güncellenmiştir ve 211 kodlu Dikkaldırım Şubesi eklenmiştir
WINERP-23967TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Fatura içerisinde F9 menüde ek indirimler seçeneği yetkisinin eklenmesiSipariş, irsaliye ve fatura yetkileri altındaki ekle ve değiştir yetki seçeneklerine “Ek İndirimler” yetkisi eklenmiştir.
WINERP-38671TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Satınalma faturasında tanımlanan proje kodu ve masraf merkezi, sabit kıymet kaydına otomatik gelmesi sağlanmalıSatınalma faturasında tanımlanan proje kodu ve masraf merkezinin, sabit kıymet kaydına otomatik getirilmesi sağlanmıştır.
WINERP-68848TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,Gönderilen havale ve banka işlem fişi satırlarında ithalat dosya kodu seçilebilmeliGönderilen havale ve banka işlem fişi satırlarında ithalat dosya kodu seçilebilmesi sağlanmıştır. 
WINERP-87408TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Cloud Connect eşleme ekranında malzeme-hizmet kodu eşlediğinde tanımlı birim setinin evrensel kodlarının eşlenmesi sağlanmalıdır.Cloud Connect eşleme ekranında malzeme-hizmet kodu eşlemesi yapıldıktan sonra evrensel kod satırı için eşleme kodu alanında 3 nokta ile açılan pencerede  ile eşleme yapılmış kartta tanımlı birim setinin evrensel kodlarının listelemesi sağlanmıştır.  Madde ile ilgili video için tıklayınız. 
WINERP-91244TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,7194 sayılı binek araçların kısıtlanması kapsamında oluşturulan fatura indirilecek kdv beyannamesine hatalı yansıyor.7194 sayılı binek araçların kısıtlanması kapsamında oluşturulan fatura KDV’sinin indirilecek kdv beyannamesine doğru yansıması sağlanmıştır.  Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-96877TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Cari hesap kartındaki ilgili kişilerin telefon numaralarının eklenmesinin sağlanması.Cari Hesap Kartındaki ilgili kişilerin telefon numaralarının eklenmesi sağlanmıştır.
WINERP-97763TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,Malzeme toplu güncelleme işleminde filtreler arasına proje kodu da eklenmeli.Malzeme toplu güncelleme işlemi filtreleri arasına proje kodu filtresi eklenmiştir.
WINERP-97823TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,Malzeme fişleri browserına fabrika numarası ve açıklaması eklenmeli.Malzeme yönetimi fişleri penceresine fabrika numarası ve fabrika açıklaması kolonları eklenmiştir.
WINERP-98133TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Kampanya Tanımlama Sihirbazı GeliştirmeleriKampanya kartları ekranına kampanya tanımlama sihirbazı eklenmiştir.  Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-99454START3,Start3 ürününde fatura satırlarında Gtip kodu kolonu kaldırılmalı.Start3 ürününde fatura satırlarında Gtip kodu kolonu kaldırılmıştır.
WINERP-99769TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,İndirilecek kdv listesi filtrelerine fatura yetki kodu filtresi eklenmeli.İndirilecek Kdv Listesi filtrelerine fatura yetki kodu filtresi eklenmiştir.
WINERP-100084TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,e-Fatura mükellef kontrolünde cari hesaba ait birden fazla etiket bilgisi olduğunda parametrik olarak varsayılan bir etiketin seçili gelmesi sağlanmalıe-Fatura mükellef kontrolünde cari hesaba ait birden fazla etiket bilgisi olduğunda parametrik olarak aktif olan ilk sıradaki etiket bilgisinin yazılması sağlanmıştır.
WINERP-100370TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Muhasebeleştirme işleminde Sadece KDV Hesapları için satır birleştirme yapılabilmelidir.Muhasebeleştirme işleminde sadece KDV hesapları için satır birleştirme yapılması sağlanmıştır.Satınalma/Satış ve Dağıtım Muhasebeleştirme işlemi filtre seçeneklerine “Satır Birleştirme Kriteri: Hepsi / Sadece KDV Hesapları ” filtre seçeneği eklenmiş ve satır birleştirme evet olarak muhasebeleştirme yapılırken sadece kdv hesapları için satır birleştirme yapılabilmesi sağlanmıştır. Not: Muhasebe hesap kartına “KDV Hesabıdır” seçeneği eklenmiştir.  Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-100371TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,Maliyet muhasebesi fiili genel gider yükleme işlemi işyeri bazında yapılmasının sağlanmasıFiili genel gider yükleme işleminde işyeri bazında toplam tutar getirilerek, yükleme işleminin işyeri bazında yapılabilmesi sağlanmıştır.  Madde ile ilgili video için tıklayınız. 
WINERP-100569TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,Üretim emri browserında fabrika ismi kolon olarak gösterilmelidir.Üretim emri fişi başlığındaki fabrika bilgisinin üretim emirleri penceresinde listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-100570TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Toplu Satınalma/Satış Fiyat girişi ekranında Fiyat Açıklaması seçeneği de olmalıdır.Toplu Satınalma/Satış Fiyat Girişi ekranında Fiyat Açıklaması seçeneği eklenmiştir.
WINERP-101252TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,e-irsaliye ye getirilen zorunlulukların cari hesap kartı eklenirken kontrol edilmesinin sağlanmasıe-İrsaliye uygulaması kapsamında getirilen zorunlulukların program içerisinde cari hesap kartı eklenirken kontrol edilmesi sağlanmıştır
WINERP-101486TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Program login ekranında giriş yapılmadığında exe’nin otomatik kapatılmasının sağlanmasıProgram çalıştırılıp giriş yapılmadığında , giriş yapılmayan tüm exe’lerin otomatik olarak 5 dakika sonra kapatılması sağlanmıştır.
WINERP-78658TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Cloud connect entegrasyonu kapsamında elektronik belgelerin gönder ve gönder/al işlemlerinin zamanlanmış görevler ile yapılması sağlanmalıdırCloud connect e-Devlet menüsünde ki elektronik belgelerin gönder ve gönder/al işlemlerinin zamanlanmış görevler ile yapılması sağlanmıştır.  Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINTLS-8279TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Tiger Wings Web Uygulamasında Herhangi Bir Rapor Tabloya Yada Ekrana Alınıp Sonrasında Kapatıldığında Rapor Filtre Ekranıda Kapanıyor.Tiger Wings Web uygulamasında herhangi bir rapor tabloya ya da ekrana alınıp sonrasında kapatıldığında rapor filtre ekranın açık kalması sağlanmıştır.
WINERP-90828TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,e-devlet modülündeki işlem yetkileri detaylandırılmalı.e-Devlet modülü altında yer alan e-İrsaliye, e-Fatura, e-Arşiv, e-Smm ve e-Müstahsil işlem seçeneklerine detaylı yetkilendirmeler yapılabilmesi sağlanmıştır
WINERP-99326TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Alt birim cinsinden oluşturulan fatura üzerinde ff uygula seçeneği ile oluşturulan fiyat farkı faturası xml olarak dışarı alındığında ana birim kodu olarak geliyor.Alt birim cinsinden oluşturulan fatura üzerinde ff uygula seçeneği ile oluşturulan fiyat farkı faturası xml olarak dışarı alındığında ana birim kodunun kaynak fatura birim kodu olarak gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-100381TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,Maliyetlendirme işleminde yapılacak kontroller için Maliyetlendirme Sihirbazı eklenmelidir.Maliyetlendirme işlemlerini kontrolünün yapılabilmesi için Malzeme Yönetimi altında yer alan işlemler menüsü altına “Maliyet Kontrol” işlemi seçeneği eklenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-100461TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Kdv muafiyet kodları xmline 328 numaralı “konut veya iş yeri teslimleri” kdv muafiyet sebebi eklenmelidir.Kdv muafiyet kodları xml’ine 328 numaralı “konut veya iş yeri teslimleri” kdv muafiyet sebebi eklenmiştir.
WINERP-100616TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Damga Vergisi Beyannamesinin e-Beyannameler başlığına eklenmesi .e-Beyannameler ekranı beyanname seçeneklerine Damga Vergisi Beyannamesi eklenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-101884TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,GTIP XML dosyalarının güncellenmesiTicaret bakanlığı tarafından yayınlanan 2021 GTIP kodları listesi güncellenmiştir.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Kayıt NoÜrünTanımAçıklama
WINERP-99491TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,-,İthalat operasyon fişinde faturanın satırına 10 karakterden uzun bir hareket özel kodu girilip millileştirme yapıldığında oluşan ambar fişinde satıra sadece 10 karakteri aktarılıyor.İthalat operasyon fişinde faturanın satırına 10 karakterden uzun bir hareket özel kodu girilip millileştirme yapıldığında oluşan ambar fişinde satıra tamamının aktarılması sağlanmıştır.
WINERP-98330TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,Satırında ithalat ya da ihracat operasyon fişi seçilmiş bir hizmet faturasına değiştir ile girilerek ithalat/ihracat dosya kodu alanında üç noktaya tıklandığında imleç ilgili kayda konumlanmak yerine en baştaki dosyanın üzerine konumlanmaktadır.Satırında ithalat ya da ihracat operasyon fişi seçilmiş bir hizmet faturasına değiştirle girilerek ithalat/ihracat dosya kodu alanında üç noktaya tıklandığında imlecin ilgili kayda konumlanması sağlanmıştır.
WINERP-97616TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Malzeme kodunda orta tire ile kod verilerek kaydedilen malzemeler f12 ile excele aktarıldığında excelde malzeme kodunu tarih formatı olarak değiştiriyor.Malzeme kodunda orta tire ile kod verilerek kaydedilen malzemeler f12 ile excele aktarıldığında excelde malzeme kodunun doğru formatta gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-99248GO 3,GO WINGS,Go3 kullanıcı yetkilerinde iki tane muhasebe başlığı bulunmaktadır.GO 3 ürünü kullanıcı yetkilerinde muhasebe başlığı teke indirilmiştir.
WINERP-100012TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Muhasebe hesabı kullanımda olmasına rağmen mahsup fişine hesap adı girişinde kullanımdaki hesaplar seçilmelidir uyarısı alınıyor.Muhasebe hesabı kullanımda olmasına rağmen mahsup fişine hesap adı girişinde “Kullanımdaki Hesaplar Seçilmelidir” uyarısının alınması engellenmiştir.
WINERP-100226TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Cari hesap browserında ctrl+f ile cari koduna göre arama yapıldığında Bakiye(İD) kolonu boş geliyor.Cari hesap browserında ctrl+f ile cari koduna göre arama yapıldığında Bakiye(İD) kolonunda değer gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-100457TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Toplu muhasebeleştirme işleminde muhasebeleştirme bilgisi ekranında işyeri alanında bölüm, bölüm alanında ise işyeri bilgisi gösteriliyor.Toplu muhasebeleştirme işleminde muhasebeleştirme bilgisi ekranında işyeri ve bölüm alanlarında doğru bilgi listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-100495TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Sabit kıymet kaydı ekenirken maliyetinden fazla ÖTV tutarı girildiğinde “ÖTV tutarı geçersiz” uyarısı alınıyor.Sabit kıymet tanımında edinim şekli yok ise sabit kıymet kayıtlarında ötv tutar alanının pasif gelmesi,edinim şekli gider seçilmiş ise ötv tutar kontrolünün yapılmaması ve edinim şekli maliyet seçilmiş ise KDV Süresi(yıl) alanının pasif gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-100979TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Gib e gönderilmiş e-İrsaliye faturalandıktan sonra değiştir ile giriş yapılarak indirim, masraf, açıklama, birim fiyat değişikliği yapılmak istendiğinde “Gönderimi yapılmış irsaliyeye satır eklenemez” mesajı alınarak işlem yapılmasına izin verilmiyorGib e gönderimi yapılan e-İrsaliye faturalandıktan sonra, fatura değiştir işleminde güncellenen alanların kayıt edilmesi sağlanmıştır.
WINERP-98214TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Satınalma faturaları dökümü fatura satırları “evet” ve hareket muhasebe kodu filtresi verilerek alındığında tüm faturalar listeleniyor.Satınalma faturaları dökümü fatura satırları “evet” ve hareket muhasebe kodu filtresi verilerek alındığında sadece ilgili faturaların listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-98251TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Satış siparişinde f9 menüde Müşteri / Tedarikçi Kodu girişi yapılarak eklenen satır, malzeme kartı f9 sipariş hareketlerine gelmiyor.Satış siparişinde F9 menüde müşteri / tedarikçi kodu girişi yapılarak eklenen satırın, malzeme kartı F9 menüdeki sipariş hareketlerinde listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-98283TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Teminat girişi fişini muhasebeleştirdiğimizde muhasebe fişi içinden F9 menü ilgili belgeler kısmından erişilen teminat fişinde doküman butonuna tıklandığında uyarı mesajı verilerek belge eklenememektedirTeminat girişi fişine ait muhasebe fişi içinden F9 menü ilgili belgeler kısmından erişilen teminat fişinde doküman butonuna tıklandığında belge eklenebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-99298TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Satınalma siparişleri için tanımlanan yetki koduna sahip bir kullanıcı, ayrıntılı satış sipariş dökümü aldığında satış siparişleri görüntülenemiyor.Satınalma siparişleri için tanımlanan yetki koduna sahip bir kullanıcı, ayrıntılı satış sipariş dökümü aldığında satış siparişlerinin listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-99307TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Satış irsaliye browserında F12 ile excele aktarım yapıldığında müşteri unvanı alanında unvandan sonra boşluk eklenmektedir.Satış irsaliye browserında F12 ile excele aktarım yapıldığında müşteri unvanı alanında unvandan sonra boşluk eklenmemesi sağlanmıştır.
WINERP-99392TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,KDV2 Beyannamesi, kesinti yapılan satıcılar sekmesine tevkifatlı iade fatura tutarları da yansıyor, iadelerin yansımaması gerekir.KDV2 Beyannamesi, kesinti yapılan satıcılar sekmesine tevkifatlı iade fatura tutarlarının yansımaması sağlanmıştır.
WINERP-99518TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Hareketi olmayan muhasebe hesabına ait referans değeri ile aynı referans değerine sahip bakiyesi olan masraf merkezi bulunduğunda defter-i kebir raporu bu referansa sahip hesaptan sonraki hesaplar listelenmiyor.Hareketi olmayan muhasebe hesabına ait referans değeri ile aynı referans değerine sahip bakiyesi olan masraf merkezi bulunduğunda defter-i kebir raporunda bu referansa sahip hesaptan sonraki hesapların listelenmesi sağlandı.
WINERP-99785TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,İthalat operasyon fişi üzerinde f9 menüden ithalat tarihçesine girilip alacak dekontuna incele yapılıp kapat denildiğinde uyarı mesajı alınıyorİthalat operasyon fişi üzerinde f9 menüdeki ithalat tarihçesinde listelenen fişlere incele ile girildiğinde alınan uyarı düzeltilmiştir
WINERP-99880TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Talep fişine bağlı satınalma siparişi çıkarıldığında talep fişi onay bilgisi güncellenmemektedir.Talep fişine bağlı satınalma siparişi çıkarıldığında talep fişi onay bilgisinin güncellenmesi sağlanmıştır.
WINERP-100545GO 3,GO WINGS,Go3 ürününde satış karlılık analizi raporunda ilk satırda listelenen malzemenin satış tutarı ve net satış tutarı alanlarına, raporda listelenen diğer satırların indirim ve masraf tutarları yansıtılıyor.Go 3 ürününde Satış Karlılık Analizi raporunda malzemenin satış tutarı ve net satış tutarı alanlarına ilgili malzemeye ait indirim ve masraf tutarlarının yansıtılması sağlanmıştır. 
WINERP-100980TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Müşteriye iade edilen çek/senetlerin işlem no bilgisi, cari hesap hareketler penceresinde listelenmiyor.Müşteriye iade edilen çek/senetlerin işlem no bilgisinin cari hesap hareketler penceresinde listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-101022TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Satınalma faturaları için gruplanmış artırımlı numara şablonu kullanıldığında gelen e-Faturalar kaydedilirken hatalı numara oluşuyor.Satınalma Faturaları için gruplanmış artırımlı numara şablonu kullanıldığında gelen e-Faturalar kaydedilirken numaraların düzgün gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-99620TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,-,Malzeme Dolaşım fişine değiştir ile girildiğinde kullanılabilir miktar alanında negatif değer listeleniyor ve dolaşım fişi kaydedilmek istendiğinde “Hareket miktarı kullanılabilir miktardan fazla olamaz” uyarısı alınıyor.Malzeme dolaşım fişine değiştir ile girildiğinde kullanılabilir miktar alanında negatif değerin listelenmemesi ve dolaşım fişi kayıt işleminde uyarı mesajının alınmaması sağlanmıştır.
WINERP-99703TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,ABC analiz raporunda satış işlemleri kriteri satış karı seçildiğinde tutar yanlış gelmektedir.ABC Analiz raporunda satış işlemleri kriteri filtresi,satış karı seçildiğinde tutarın doğru gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-99771TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,E-defter verilmiş aydaki cari hesap fişlerine cari hesap hareketleri içerisinden f9 menüden değiştir seçeneğiyle tıklanıldığında ilgili muhasebe fişi e-deftere işlendiğinden dolayı değiştirilemez uyarısı alınmamaktadır.Cari hesap hareketleri ve cari hesap fişleri pencerelerinde e-Defter verilmiş aylara ait cari hesap fişlerine değiştirle girilmek istenildiğinde ” İlgili muhasebe fişi e-Deftere işlendiğinden dolayı fiş değişitirilemez” uyarısı verilmesi sağlanmıştır.
WINERP-99773TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Xml şablonundaki alanların tümü seçildikten sonra GL_CODE alanlarının işareti kaldırılamıyor.Veri aktarımı dışarı işleminde XML şablonundaki alanların tümü seçildikten sonra GL_CODE alanlarının da seçimin kaldırılması sağlanmıştır.
WINERP-99824TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,-,Satış faturasında indirim yapılan malzeme için sonrasında satış iade faturası düzenlenerek iade tipi girişi/çıkış maliyeti seçildiğinde net birim maliyeti alanına virgülden sonraki değer gelmiyor.Satış faturasında indirim yapılan malzeme için satış iade faturası düzenlendiğinde iade tipi giriş/çıkış maliyeti seçilerek iade işlemi alanından satış faturası çağırıldığında net birim maliyeti alanına virgülden sonraki alan değerlerinin gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-99825TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Bir kısmı karşılanan talep fişine tekrar girildiğinde iptal edilen miktar kısmında birden küçük bir değer yazıldığında talep fişi satırındaki durumu karşılandı olarak güncellenmiyor.Kısmi karşılanan talep fişine tekrar girildiğinde iptal edilen miktar alanına “1” den küçük bir değer yazıldığında talep fişi satırındaki durumu “karşılandı” olarak güncellenmesi sağlanmıştır.
WINERP-99977TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,Kullanıcının ithalat modülüne yetkisi kapalı veya ithalat operasyon fişleri altındaki değiştir kısmında yer alan muhasebe kodları alanına yetkisi verilmemiş ise cloud connectte e-irsaliye giden kutusunda F9 menüde incele seçeneği gelmemektedir.Kullanıcının ithalat modülüne yetkisi kapalı veya ithalat operasyon fişleri değiştir kısmında yer alan muhasebe kodları alanına yetkisi verilmemiş ise cloud connectte e-irsaliye giden kutusunda F9 menüde incele seçeneğinin gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-100290TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Birden fazla satınalma faturası seçilerek fatura üzerinde iade et yapılıp iade faturası kaydedildikten sonra otomatik muhasebeleştirme yapıldığında mahsup fişinde silinen satırlar dikkate alınmıyor.Birden fazla satış ve satınalma faturası seçilerek fatura üzerinde iade et / al yapılıp iade faturasında bazı satırlar silinip kaydedildikten sonra otomatik muhasebeleştirme yapılırsa mahsup fişine silinen satırların yansımaması sağlanmıştır.
WINERP-100366TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Satınalma faturası ile sabit kıymet satın alındığında sabit kıymet tablosunda GUID oluşmadığından Collector aktarımında sabit kıymet kaydı açılmıyor.Satınalma faturalarında yer alan sabit kıymet satırları üzerinde ilişkilendirme işlemi yapılmadan kaydedilen veya dışarıdan aktarılan faturalara ait LG_FFF_FAREGIST tablosunda GUID alanının dolu oluşması sağlanmıştır.
WINERP-100367TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Sabit kıymet olan satınalma faturası kopyalandığında, sabit kıymet kaydının GUID değeri, yeni açılan sabit kıymet kaydına geliyor, yeni GUID değeri oluşmalı.Sabit kıymet satırı olan satınalma faturası kopyalandığında, sabit kıymet kaydının LG_FFF_FAREGIST tablosunda GUID alanının yeni değer alması sağlanmıştır.
WINERP-100391TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Satınalma irsaliye browserında F9 menüde e-İrsaliye görüntüle seçeneği gelmiyor.Satınalma İrsaliyeleri browserında F9 menüde e-İrsaliye görüntüle seçeneğinin gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-100904TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Alınan ve verilen vade farkı faturaları Form Ba /Bs ye yansımıyor.Alınan ve verilen vade farkı faturalarının Form Ba /Bs ye yansıması sağlanmıştır. 
WINERP-101013TIGER 3,GO 3,TIGER WINGS,GO WINGS,Go3 ve Tiger3 ürünlerinde satınalma siparişleri durumu menüsü gelmiyor.GO 3 ve TIGER 3 ürünlerinde satınalma siparişleri durum menüsünün gelmesi sağlanmıştır
WINTLS-8468TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,TIGER WINGS web uygulamasında sol menüde işlem yaptığımızda son açılan browser kendiliğinden tekrar açılıyorTiger Wings web uygulamasında menü ağacı üzerinden son açılan pencere; menü ağacındaki  yön işaretlerine tıklandığında tekrar açılmaması sağlanmıştır.
WINERP-101031TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Talep Yönetim parametrelerinde “Talep Karşılamada Sipariş Tarihi : Günün Tarihi “ seçili olduğunda talep fişindeki her malzeme için ayrı satınalma sipariş fişi oluşuyor.Talep Yönetim parametrelerinde “Talep Karşılamada Sipariş Tarihi : Günün Tarihi “ seçili olduğunda talep fişindeki her malzeme için ayrı satınalma sipariş fişi oluşması engellenmiştir.
WINERP-101074TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Satış/satınalma muhasebe bağlantı kodları filtrelerinde malzeme kodu veya malzeme özel kod filtresi verilir ise fatura muhasebeleştirilemiyor.Satış/satınalma muhasebe bağlantı kodları filtrelerinde malzeme kodu veya malzeme özel kod filtresi verildiğinde faturanın muhasebeleştirilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-101273TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Defter-i kebir raporunda defter dökümü filtresi detaysız olarak alındığında kapanış fişi mükerrer listeleniyor.Defter-i kebir raporunda defter dökümü filtresi detaysız olarak alındığında kapanış fişinin tek satır olarak raporlanması sağlanmıştır.
WINERP-93621TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Cloud Connect uygulaması kapsamında fatura tipi iade olan e-faturalar gelen kutusuna satınalma faturası olarak düşüyorCloud Connect uygulaması kapsamında fatura tipi iade olan e-faturaların gelen kutusuna toptan satış iade faturası olarak gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-97123TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Parçalanıp faturalanan bir irsaliyede fatura çıkarılırken irsaliye de çıkarıldığında orijinal irsaliyede miktar güncellenmiyor.Parçalanıp faturalanan bir irsaliyede fatura çıkarılırken irsaliye de çıkarıldığında orijinal irsaliyede miktarın güncellenmesi sağlanmıştır.
WINERP-98220TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,İş istasyonu üzerinden, istisnai durumlar tanımlandığında başlangıç-bitiş günü farklı ise sonraki gün için başlangıç saati kontrol edilerek kaynak planlama yapılmalı.İş istasyonu üzerinden tanımlanan istisnai durumlara göre kaynak planlaması yapılması sağlanmıştır.
WINERP-98255TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,Satınalma faturasında genelde raporlama, satırda işlem dövizi seçilip genele indirim uygulandığında oluşan mahsup fişinde dövizli tutarlar farklı gelmektedir.Satın alma faturasında genelde raporlama, satırda işlem dövizi seçilip genele indirim uygulandığında oluşan mahsup fişinde dövizli tutarların düzgün gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-98259TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,Kasa üzerinden cari hesap tahsilat ve ödeme girilirken kullanılacak para birimi alanlarında değişiklik yapılıp sonra yerel para birimi seçildiğinde döviz alanında, yerel para birimi yerine raporlama dövizine ait döviz türü görünüyor.Kasa üzerinden cari hesap tahsilat ve ödeme fişi girilirken kullanılacak para birimi alanlarında değişiklik yapılıp sonra yerel para birimi seçildiğinde döviz alanında yerel para biriminin görünmesi sağlanmıştır.  
WINTLS-8362TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Smtp üzerinden mail gönderiminde e-posta şifresi 10 karakterden fazla ise smtp üzerinden mail gönderimi yapılamıyor.Smtp üzerinden mail gönderiminde e-posta şifresi 10 karakterden fazla olduğunda mailin gönderilmesi  sağlanmıştır.
WINERP-99385TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Muhtasar beyanname 1003b de öndeğer kopyala işlemi çalışmıyor. Vergiye tabii işlemler kısmında belirlenen hesap yeni muhtasara gelmiyor.Muhtasar beyanname 1003B’de öndeğer kopyala işleminde ‘Vergiye tabii işlemler’ kısmında belirlenen hesabın yeni muhtasar beyannamesine gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-99478TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Satış faturalarında ödeme planı, ödeme hareketleri, ödeme şekli DBS seçilince riski etkileyecek işareti kalkıyor ancak teminat riskini etkileyecek işareti kalkmıyor.Satış Faturalarında ödeme planı, ödeme hareketleri, ödeme şekli DBS seçildiğinde riski etkileyecek ve teminat riskini etkileyecek işaretinin kalkması sağlanmıştır.
WINERP-99488TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Cari hesap fişlerinde öneri durumunda olan kredi kartı fişleri toplu durum değiştir yapılamıyor.Cari hesap fişlerinde öneri durumunda olan kredi kartı fişlerinin toplu durum değiştir işlemi ile gerçek duruma getirilmesi sağlanmıştır.
WINERP-99492TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Satınalma siparişinde hizmet kartında ve satırda 200 lü tevkifat kodu seçiliyken sipariş xml ile dışarı aktarılıp tekrar içeri alındığında satırda tevkifat kodu gelmiyor ve seçilmek istendiğinde 600 lü tevkifat kodları ekrana geliyor.Satınalma siparişinde hizmet satırı için listelenen tevkifat kodları düzeltilerek, xml ile dısarı içeri alındığında satırda tevkifat kodlarının getirilmesi sağlanmıştır.
WINERP-99511TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,E-irsaliye modülü olmadığında satınalma iade irsaliyesinde sevk tarihi zamanı alanları gelmiyor ve irsaliye tarihi ileri tarih verilerek fiş kaydedilmek istendiğinde “sevk tarihi ve zamanı, fiş tarihi ve zamanından önce olamaz” uyarısı alınıyor.E-irsaliye modülü olmadığında satınalma irsaliyesi fiş türlerinde ‘sevk tarihi/ zamanı’ alanları gelmesi sağlanmıştır.Satınalma iade irsaliyesinde fiş tarihi ve sevk tarihi kontrolü satış irsaliyelerindeki gibi ilgili parametreye göre kontrol edilmesi sağlanmıştır. (Satış parametreleri; İrsaliye Tarih/Zamanı değiştiğinde, Sevk Tarih/Zamanı)  
WINERP-99512TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,İhracat operasyon fişlerinde ihracat bilgileri tabında yer alan gümrük kodu alanı doldurulmasına rağmen kuruluş bilgilerinden gümrükler için ön değer aktarıldığında gümrük kodu kayboluyor.İhracat operasyon fişlerinde ihracat bilgileri tabında yer alan gümrük kodu alanı doldurulduktan sonra kuruluş bilgilerinden gümrükler için ön değer aktarımı yapıldığında fiş içerisindeki gümrük kodu bilgisinin etkilenmemesi sağlanmıştır.Not: Sistem İşletmeni -> Kuruluş Bilgileri -> Gümrükler” formunda sadece “TR, Türkçe” seçeneği için “Veri Aktar(İçeriye)” işlemi yeniden yapılmalıdır.
WINERP-99560TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Satınalma irsaliyesi browserda tik atılarak seçilip daha sonra sağ tuş faturala yapıldığında oluşan faturanın e-fatura statüsü boş geliyor ve değiştirilemiyor.Satınalma irsaliyesi browserda irsaliye seçilerek, sağ tuş faturala yapıldığında oluşan faturanın e-fatura statüsünün dolu gelerek değiştirilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-99561TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,e-İhracat faturası iptal edildiğinde fiş satırındaki GTIP kodu siliniyor.e-İhracat faturası iptal edildiğinde fiş satırındaki GTIP kodunun silinmemesi sağlanmıştır.
WINERP-99600TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,İşlem yetkilerinde “Finans / Hareketler / Kasa İşlemleri / İşlemler / Değiştir / Kasa İşlemlerinde muhasebeleştirilenler yetkisi kapatılan kullanıcıda muhasebeleşen kasa işlemlerinde değiştir işlemi yapılabiliyor.İşlem yetkilerinde “Finans / Hareketler / Kasa İşlemleri / İşlemler / Değiştir / Kasa İşlemlerinde muhasebeleştirilenler yetkisi kapatılan kullanıcıda muhasebeleşen kasa işlemlerinde değiştir işlemi yapılamaması sağlanmıştır.
WINERP-99605TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Ayrıntılı ödeme listesi raporunda borç kapama filtresi kullanılarak rapor alındığında borç takip ekranından farklı fişler raporda listeleniyor.Ayrıntılı ödeme listesi raporunda borç kapama filtresi kullanılarak rapor alındığında listelenen fişlerin borç takip ekranı ile aynı olması sağlanmıştır.
WINERP-99642TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Borç yaşlandırma raporundaki filtrelerde bulunan kapanma durumu filtresinde kapanmışlar seçildiğinde herhangi bir değer listelenmiyor.Borç Yaşlandırma raporu ile istenilen tarih aralığındaki borç ve alacağın takibi  yapılmaktadır. Borç Yaşlandırma Raporu ve Borç Dağılım Raporlarında bu filtre seçeneği kaldırılmıştır.
WINERP-99692TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Arnavutça dil seçeneği aktif olan sette fatura üzerinde yaz yapılıp ascii olarak yazdırıldığında miktar kısmında virgülden sonra 3 veya daha fazla hane var ise 2 haneye yuvarlanıyor.Arnavutça dil seçeneği aktif olan programda fatura ASCII formatında yazdırılmak istendiğinde faturadaki malzemenin miktar kısmında virgülden sonra 3 veya daha fazla hane varsa 2 haneye yuvarlanmadan yazdırılması sağlanmıştır.
WINERP-99736TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Otomatik satınalma siparişi oluşturma işlemi ile oluşan siparişler; tekrar otomatik satınalma siparişi oluşturma işlemi yapıldığında dikkate alınmıyor.Otomatik satınalma siparişi oluşturma işlemi ile oluşan siparişlerin  tekrar otomatik satınalma siparişi oluşturma işlemi yapıldığında dikkate alınması sağlanmıştır.
WINERP-99823TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Toptan satış iade faturası kaydedildikten sonra değiştir ile girilerek detaylar sekmesinden irsaliye bilgileri değiştirilmek istendiğinde gönderimi yapılmış e-irsaliyeler değiştirilemez uyarısı alınmaktadır.Toptan satış iade faturası kaydedildikten sonra değiştir ile girilerek detaylar sekmesinden irsaliye bilgileri değiştirilmesi sağlanmıştır. 
WINERP-99875TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Satış irsaliyesi detaylar sekmesindeki tevkifatlı KDVler ayrı hesapta izlenecek checkboxı işaretlenmemesine rağmen xml aktarımında işaretli geliyor.Satış irsaliyesi xml aktarımlarında detaylar sekmesindeki tevkifatlı KDVler ayrı hesapta izlenecek seçiminin aktarılması sağlanmıştır.
WINERP-99965TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Satış Siparişi fişi incele modunda açıldığında F9-E-fatura bilgileri ekrannında “irsaliye yerine geçer” alanının işareti gözükmemektedir.Satış Siparişi fişi incele modunda açıldığında F9-E-fatura bilgileri ekrannında  “irsaliye yerine geçer” alanının işaretinin gözükmesi sağlanmıştır.
WINERP-100146TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Birden fazla satırlı kredi kartı fişi girişi yapılırken devir seçeneği işaretli olduğunda sadece ilk satır kredi kartı bloke hesabına atılmaktadır.Birden fazla satırlı kredi kartı fişi girişi yapılırken devir seçeneği işaretli olduğunda tüm satırların kredi kartı bloke hesabına atılması sağlanmıştır.
WINERP-100213TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,İki tarih arası mizan(TFRS) raporu hesap seviyesi filtresi verilerek tablo olarak alındığında alt hesaplar listeleniyor fakat üst hesaplar listelenmiyor.İki tarih arası mizan(TFRS) raporu hesap seviyesi filtresi verilip tablo olarak alındığında üst hesapların listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-100279TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Kasa yetki kodu tanımlaması bulunan kullanıcı ödeme türü nakit olan faturayı kaydettiğinde yetkisi olmayan kasaya tahsilat fişi kaydedebiliyor.Kasa yetki kodu tanımlaması bulunan kullanıcının ödeme türü nakit olan faturayı kaydetmesi sonrası yetkisi olmayan kasaya tahsilat fişi kayıt edebilmesi engellenmiştir.
WINERP-100289TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Çek çıkış banka teminat bordrosunda satırlarda seçim yapılamıyor.Çek çıkış banka teminat bordrosunda satırlarda seçim yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-100303TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Cari hesap ekstresinde dövize endeksli çekler filtresi endeksli döviz türünden seçildiğinde dip toplam gelmiyor.Cari hesap ekstresinde dövize endeksli çekler filtresi endeksli döviz türünden seçildiğinde dip toplamın gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-100397TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,e-Müstahsil kullanılan setlerde bankadan çek ödemesi işlemi değiştirilmek istendiğinde e-Müstahsil faturaları, statüsü Başarılı değerinde ise, Fatura değiştirilemez! uyarısı alınıyor.e-Müstahsil özelliğinin kullanıldığı ürünlerde, bankadan çek ödemesi işleminin uyarı alınmadan değiştirilmesi sağlanmıştır.
WINERP-101379TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Satış irsaliyesinin e-irsaliye bilgilerinde sürücü bilgileri girilirse, irsaliye faturalandıktan sonra faturaya değiştir ile girilip değişiklik yapıldığında taşıyıcı kodu veya e-İrsaliye taşıma bilgileri girilmelidir uyarısı alınıyor.Satış irsaliye fişi e-irsaliye bilgilerinde sürücü bilgileri girilerek kaydedilip faturalandırıldığında, oluşan fatura değiştir ile açılarak kaydedilmek istendiğinde uyarı mesajı alınmadan fişin kaydedilmesi sağlanmıştır.
WINERP-101380TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,-,Ambar fişi e-irsaliye bilgilerinde sürücü bilgileri girilip fiş kaydedilmek istendiğinde taşıyıcı kodu veya e-İrsaliye taşıma bilgileri girilmelidir uyarısı alınıyor.Ambar fişi e-irsaliye bilgilerinde sürücü bilgileri girildiğinde uyarı mesajı alınmadan fişin kaydedilmesi sağlanmıştır.
WINTLS-8417TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,2019 Sql Server Kullanımında Sql Uyumluluk Modu 2019 İse Fiş Girişinde “Microsoft OLE DB Provider for SQL Server : Internal error: An expression services limit has been reached. Please look for potentially complex expressions in your query, and try t2019 sql server kullanımında sql uyumluluk modu 2019 iken fiş girişlerinde uyarı alınmaması sağlanmıştır
WINERP-97269TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Firma devri yapıldığında e-Devlet / Parametreler /Doküman parametreleri devredilmiyor.Firma kopyalama ardından dönem devri çalıştırılması ile gerekçekleşen firma devir işleminde e-devlet / Parametreler /Doküman parametreleri nin aktarılması sağlanmıştır. 
WINERP-99476TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Zamanlanmış görevlerde e-Fatura mükellef kontrol otomatik çalıştırıldığında cari hesap içerisinde bulunan etiket bilgisi siliniyor.Zamanlanmış görevler üzerinde e-Fatura mükellef kontrol işlemi otomatik olarak çalıştırıldığında cari hesap içerisinde bulunan etiket bilgisi silinmemesi sağlanmıştır.
WINERP-99636TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Cari hesaba dövize endeksli çek girişi yapılıp farklı cari hesaba ilgili çekin çıkışı yapılarak cari hesap ekstresi alındığında çek giriş carisinde işlem dövizli tutar kolonu boş geliyor.Cari hesaba dövize endeksli çek girişi yapılıp farklı cari hesaba ilgili çekin çıkışı yapılarak cari hesap ekstresi alındığında çek giriş carisinde işlem dövizli tutar kolonunda değer gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-100015TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Cari hesap ekstresinde satış elemanı kodu filtresi kullanıldığında, borç senedi bağlantısı olan alacak dekontu listelenmiyor.Cari hesap ekstresinde satış elemanı kodu filtresi kullanıldığında, borç senedi bağlantısı olan alacak dekontlarının listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-100326TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Maliyet üzerinden fiyatlandırma(cost) çalıştırıldığında sayım fazlası fişinde birim fiyat siliniyor.Maliyet üzerinden fiyatlandırma işlemi çalıştırıldığında sayım fazlası fişindeki birim fiyatın silinmemesi sağlanmıştır.
WINERP-100752TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Sipariş üzerinde satır statülerini kapandı yap işlemi yapıldığında, cari hesap risk bilgileri sipariş(sevkedilebilir) kısmındaki toplamlar alanında tutarlar yanlış görünmekte.Sipariş üzerinde “Satır statülerini kapandı yap” işlemi yapıldığında cari hesap risk alanlarının güncellenmesi sağlanmıştır.
WINERP-100994TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Zamanlanmış görevler uyarılar kısmından dağıtım listesine yeni kayıt eklenemiyorZamanlanmış görevler uyarılar kısmından dağıtım listesinde To , Cc, Bcc  alanlarında yeni kayıt ekle ile veri girilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-101463TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,2.72 versiyonunda fatura içerisinde miktar ve tutar girilerek birim fiyat hesaplatıldığında kdv tutarı hatalı hesaplanıyor.Finans parametrelerine “KDV Hesaplamasında Yuvarlama Şekli : Tutar üzerinden / Birim Fiyat*Miktar üzerinden” parametresi eklenmiştir. KDV hesaplamasında yapılan yuvarlama işleminin 2.72.00.00 versiyon öncesinde olduğu gibi kullanılması için ilgili parametrenin öndeğeri “Tutar üzerinden” olarak belirlenmiştir.
WINERP-101594TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,2.72.00.02 sürümünde Form Ba ve Bs oluştururken veri al filtrelerinde veri alma işlemi fiş tarihine göre seçili iken fiş listesine satınalma veya satış fiyat farkı faturası yansımıyor.Form Ba ve Bs oluştururken veri al filtrelerinde veri alma işlemi fiş tarihine göre seçili iken fiş listesine satınalma veya satış fiyat farkı faturası yansıması sağlanmıştır.
WINERP-101897TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Satış siparişi öneriden sevkedilebilire alındığında risk bilgilerinde sipariş (sevkedilebilir/öneri) toplamları yanlış hesaplanmaktadır.Satınalma/Satış siparişleri öneri durumundan sevkedilebilir durumuna alındığında risk bilgilerine doğru tutarların yansıması sağlanmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir