Gridcontrol Satir Ekleme

Gridcontrol Satir Ekleme

Bir adet datatable oluşturduktan sonra eklenecek kolonları datable e ekleyip DataRows ile yeni satırı ekleyebiliriz.

dt.Columns.Add(new DataColumn(“ID”, typeof(int)));
dt.Columns.Add(new DataColumn(“Stok Kodu”, typeof(string)));
dt.Columns.Add(new DataColumn(“Stok Adı”, typeof(string)));
dt.Columns.Add(new DataColumn(“Miktar”, typeof(double)));
dt.Columns.Add(new DataColumn(“Birim”, typeof(string)));
dt.Columns.Add(new DataColumn(“FiyatDoviz”, typeof(double)));
dt.Columns.Add(new DataColumn(“Para Birimi”, typeof(string)));
dt.Columns.Add(new DataColumn(“ToplamDoviz”, typeof(double)));
dt.Columns.Add(new DataColumn(“FiyatTL”, typeof(double)));
dt.Columns.Add(new DataColumn(“ToplamTl”, typeof(double)));

DataRow drs = null;
drs = dt.NewRow(); // datatable
drs[“ID”] = SqlClass.dsGenel.Tables[“Orfiche”].Rows[i][“STOKID”].ToString();
drs[“Stok Kodu”] = SqlClass.dsGenel.Tables[“Orfiche”].Rows[i][“ADI”].ToString();
drs[“Stok Adı”] = SqlClass.dsGenel.Tables[“Orfiche”].Rows[i][“ADI”].ToString();
drs[“Miktar”] = SqlClass.dsGenel.Tables[“Orfiche”].Rows[i][“MIKTAR”].ToString();
drs[“Birim”] = SqlClass.dsGenel.Tables[“Orfiche”].Rows[i][“BIRIM”].ToString();
drs[“FiyatTL”] = SqlClass.dsGenel.Tables[“Orfiche”].Rows[i][“FIYATTL”].ToString();
drs[“FiyatDoviz”] = SqlClass.dsGenel.Tables[“Orfiche”].Rows[i][“FIYATDOVIZ”].ToString();
drs[“Para Birimi”] = SqlClass.dsGenel.Tables[“Orfiche”].Rows[i][“DOVIZTUR”].ToString();
drs[“ToplamDoviz”] = SqlClass.dsGenel.Tables[“Orfiche”].Rows[i][“TOPLAMDOVIZ”].ToString();
drs[“ToplamTl”] = SqlClass.dsGenel.Tables[“Orfiche”].Rows[i][“TOPLAMTL”].ToString();
dt.Rows.Add(drs);
gridControl1.DataSource = dt;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir