Combobox seçilen seçilmeyen

Combobox seçilen seçilmeyen


string items = string.Empty;
foreach (CheckedListBoxItem item in checkedComboBoxEdit1.Properties.GetItems())
if (item.CheckState == CheckState.Checked)
items += string.Format(“{0} YES \r\n”, item.Description);
else
items += string.Format(“{0} NO \r\n”, item.Description);
items = items.TrimEnd(“\r\n”.ToCharArray());
XtraMessageBox.Show(items);

string items = string.Empty;
foreach (CheckedListBoxItem item in chk2015.Properties.GetItems())
{
if (item.CheckState == CheckState.Checked)
{
// items += string.Format(“{0} YES \r\n”, item.Description);
items += item.Description;
items += ‘,’;
}
// işaretli değilse else ile bulunuyor
//else
// items += string.Format(“{0} NO \r\n”, item.Description);
}
items = items.TrimEnd(“\r\n”.ToCharArray());
XtraMessageBox.Show(items);

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir