C# sql class da parametre kullanımı

C# sql class da parametre kullanımı

C# sql veritabanı işlemlerinde db class a sql parametreli gönderme örneği.

public static SqlDataReader GetDataReaderParametreli(string sorgu, params SqlParameter[] parameter)
{
Baglan();
SqlCommand cmd = new SqlCommand(sorgu, conn);
cmd.Parameters.AddRange(parameter);
SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
//BaglantiKapa();
return dr; 
}   
 //KULLANIMI kod tarafı
    //string sql = "select * from Umt_062_Markalar WHERE MARKA=@MARKA";
    //SqlParameter[] parameter = new SqlParameter[1];
    //parameter[0] = new SqlParameter("@MARKA", "VALEO");
    //// parameter[1] = new SqlParameter("@Password", txt_password.Text);
    //SqlDataReader dr = SqlClass.GetDataReaderParametreli(sql, parameter);

    //if (dr.Read())
    //{
    //  string AA = dr[0].ToString();
    //}
  }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir