Blog

Umut Yazılım - Hayatı kolaylaştıran çözümler.

SplashScreenManager Kullanımı

SplashScreenManager.ShowForm(typeof(Bekleyiniz));DataGetir();SplashScreenManager.CloseForm();

Gridview koşullu biçimlendirme

private void gridView1_RowStyle(object sender, DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.RowStyleEventArgs e){GridView View = sender as GridView;if (e.RowHandle >= 0){string okunma = View.GetRowCellDisplayText(e.RowHandle, View.Columns[“AKTIF”]);if (okunma == “0”){e.Appearance.BackColor = Color.Red; private void gridView1_RowCellStyle(object sender, RowCellStyleEventArgs e){//Hücre içinGridView View = sender as GridView;// if (e.Column.FieldName == “FIRM” || e.Column.FieldName == “PROJE”)if (e.Column.FieldName == “ENVANTER_DEGERI”){string category = View.GetRowCellDisplayText(e.RowHandle, View.Columns[“ENVANTER_DEGERI”]);if (category == “0” || category…
Devamı

checkedListBoxControl Kullanımı

if (SqlClass.dsGenel.Tables.Contains(“tblMarkalar”)){SqlClass.dsGenel.Tables.Remove(“tblMarkalar”);SqlClass.dsGenel.Tables.Remove(“tblMarkalar”);}string sqlCumle = “SELECT [MARKA] FROM [Erdemler].[dbo].[Umt_055_Markalar] ORDER BY MARKA”;SqlClass.dsGenel = SqlClass.GetDataset(sqlCumle, “tblMarkalar”);

SqlCommand Parametre kullanımı

SqlCommand cmd = new SqlCommand();cmd.Connection = Mainform.baglan;if (this.useridx == 0){cmd.CommandText = “INSERT INTO TanimUser (Kullanici, Sifre, Adi, Soyadi, LogoUser, LogoPass,Plasiyer,Yonetici,PlsGrpYonetici) VALUES (@Kullanici, @Sifre, @Adi, @Soyadi, @LogoUser, @LogoPass,@Plasiyer,@Yonetici,@PlsGrpYonetici)”;}else{cmd.CommandText = “Update TanimUser SET Kullanici=@Kullanici, Sifre=@Sifre, Adi=@Adi, Soyadi=@Soyadi, LogoUser=@LogoUser, LogoPass=@LogoPass, Plasiyer=@Plasiyer,Yonetici=@Yonetici,PlsGrpYonetici=@PlsGrpYonetici WHERE Id = @Id “;}cmd.Parameters.AddWithValue(“@Id”, this.useridx);cmd.Parameters.AddWithValue(“@Kullanici”, this.txtkuladi.Text);cmd.Parameters.AddWithValue(“@Sifre”, this.txtkulsifre.Text);cmd.Parameters.AddWithValue(“@Adi”, this.txtkuladi.Text);cmd.Parameters.AddWithValue(“@Soyadi”, this.txtsoyadi.Text);cmd.Parameters.AddWithValue(“@LogoUser”, this.txtlogokuladi.Text);cmd.Parameters.AddWithValue(“@LogoPass”, this.txtlogokulsifre.Text);cmd.Parameters.AddWithValue(“@Plasiyer”, this.btnplasiyer.Text);cmd.Parameters.AddWithValue(“@Yonetici”, yoneticimi);cmd.Parameters.AddWithValue(“@PlsGrpYonetici”, PlasierGrupYoneticimi);Mainform.baglantiac();cmd.ExecuteNonQuery();DevExpress.XtraEditors.XtraMessageBox.Show(“Kullanıcı Ekleme-Güncelleme Başarılı….”,…
Devamı

Tiger 3 2.68 sürüm

Sürümde Yer Alan Yenilikler Sıra No Tanım Açıklama 1 Malzeme Kartında Market Sekmesi İçerisine Satış Sınır Adeti Alanı Eklenmesinin Sağlanması Malzeme kartında “Market” sekmesi içerisine “Satış Sınırı” alanı eklenmiştir. 2 Rotatif Kredi Üzerinde F9 Menüde Kredi Kapatma Seçeneği Gelmemesinin Sağlanması Rotatif kredi üzerinde F9 menü seçenekleri arasında bulunan “Kredi Kapatma” ve “Kredi Kapatmayı Geri Al”…
Devamı

Go 3 2.68

Sürümde Yer Alan Yenilikler Sıra No Tanım Açıklama 1 Malzeme Kartında Market Sekmesi İçerisine Satış Sınır Adeti Alanı Eklenmesinin Sağlanması Malzeme kartında “Market” sekmesi içerisine “Satış Sınırı” alanı eklenmiştir. 2 Rotatif Kredi Üzerinde F9 Menüde Kredi Kapatma Seçeneği Gelmemesinin Sağlanması Rotatif kredi üzerinde F9 menü seçenekleri arasında bulunan “Kredi Kapatma” ve “Kredi Kapatmayı Geri Al”…
Devamı

Yürüyen Bakiye

SELECTACCOUNTCODE,DATE_,DEBIT,CREDIT, Sum([DEBIT] – [CREDIT]) OVER (PARTITION BY ACCOUNTREFORDER BY DATE_, LOGICALREF) AS [BAKIYE]FROM LG_990_01_EMFLINE WHERE ACCOUNTCODE=’120.01.001′