LookUpEdit seçilen değer

LookUpEdit seçilen değer

private void cmbxisyeri_EditValueChanged(object sender, EventArgs e)
{
try
{
LookUpEdit editor = (sender as LookUpEdit);
DataRowView row = editor.Properties.GetDataSourceRowByKeyValue(editor.EditValue) as DataRowView;
string isyeri = row[“NR”].ToString();

}
catch (Exception ex)
{
XtraMessageBox.Show(ex.Message);
}
}

      

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir