Logo 2.73.00.01 Sürüm İçeriği

Logo 2.73.00.01 Sürüm İçeriği


Sürümde Yer Alan Yenilikler

Kayıt NoÜrünTanımAçıklama
WINERP-102192TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Satış-satınalma siparişlerinde kampanya uygulandığında performans iyileştirmesi yapılmalıdır.Satınalma ve satış siparişleri kampanya uygulama işlemlerinde performans iyileştirmesi yapılmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Kayıt NoÜrünTanımAçıklama
WINERP-102116TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Form Ba ve Bs oluştururken veri al işleminde belge türü kağıt olduğunda sıra numaraları hatalı geliyor.Form Ba ve Bs oluştururken veri al işleminde belge türü kağıt olduğunda sıra numaralarının doğru gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-101786GO 3,GO WINGS,GO 3 ürününde kasa işlemleri üzerinden eklenen satınalma ve satış faturalarında elektronik belge işaretinin gelmesinin sağlanması.Kasa işlemleri üzerinden eklenen fatura türlerinde elektronik belge işaretinin gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-101715TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Ba beyannamesinde belge türü kağıt seçilmesine rağmen elektronik belge işaretlenmiş alınan serbest meslek makbuzlarının beyannameye yansımasının engellenmesi.Ba beyannamesinde belge türü kağıt seçildiğinde , elektronik belge işaretli olan alınan serbest meslek makbuzlarının beyannameye yansımaması sağlanmıştır.
WINERP-101819TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,j-Hr Tiger personel muhasebe entegrasyonunda, personel ödemeleri muhasebeleştirildiğinde ek ödemeler (P2601,P2602 ve P2603) brüt alanlarının değer getirmesinin sağlanması.j-Hr Tiger personel muhasebe entegrasyonunda, personel ödemeleri muhasebeleştirildiğinde ek ödemeler (P2601,P2602 ve P2603) brüt alanlarının değer getirmesi sağlanmıştır.
WINERP-101911TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,e-Fatura mükellefi olan cari hesaba ait satınalma irsaliyesi faturalandığında açılan pencerede fatura tipi kağıt gelmektedir.e-Fatura mükellefi olan cari hesaba ait satınalma irsaliyesi faturalandığında açılan pencerede fatura tipinin e-fatura gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-102117TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Satınalma fiyat farkı faturası azaltılacak olduğunda Form Bs’ye, satış fiyat farkı faturası azaltılacak seçili olduğunda Form Ba’ya yansımasının sağlanması.Fiyat farkı faturalarının Azaltılacak/ Arttırılacak durumununa göre Ba/ Bs formlarına yansıması sağlanmıştır.
WINTLS-8551START3,2.73 sürümü ile start ürünü için yeni kurulum yapıldığında programa girişte Access Violation hatası alınmasının engellenmesi.2.73 sürümü ile Start3 ürünü için yeni kurulum yapıldığında uyarı alınmadan programa giriş yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-102266TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,KDV2 beyannamesinin kesinti yapılan satıcılar kısmında veri al yapıldığında işlem dövizli alınan serbest makbuzunun tutarı işlem dövizli olarak yansımasının engellenmesi.KDV2 beyannamesinin kesinti yapılan satıcılar kısmında veri al yapıldığında işlem dövizli alınan serbest makbuzunun tutarının TL dövizli olarak yansıması sağlanmıştır.
WINERP-102074TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Satınalma irsaliyesinin fiş numarası (e-irsaliye) ile aynı numarada bir satış irsaliyesi kesildiğinde “Aynı numaralı bir fiş daha var” uyarısı alınmasının engellenmesi.Satınalma irsaliyesinin fiş numarası (e-irsaliye) ile aynı numarada bir satış irsaliyesi kesilebilmesi sağlanmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir