Go 3 2.68

Go 3 2.68

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra NoTanımAçıklama
1Malzeme Kartında Market Sekmesi İçerisine Satış Sınır Adeti Alanı Eklenmesinin SağlanmasıMalzeme kartında “Market” sekmesi içerisine “Satış Sınırı” alanı eklenmiştir.
2Rotatif Kredi Üzerinde F9 Menüde Kredi Kapatma Seçeneği Gelmemesinin SağlanmasıRotatif kredi üzerinde F9 menü seçenekleri arasında bulunan “Kredi Kapatma” ve “Kredi Kapatmayı Geri Al” seçenekleri kaldırılmıştır.
3Skonsol 3’te Telefon Numarası, Vergi Numarası Yazılan Alana Ait Bir Müşteri Kaydı Yoksa Yeni Müşteri Ekleme Sayfası Açılması TalebiSkonsol 3’te “Telefon Numarası”, “Vergi Numarası” alanlarına yazılan verilere ait bir müşteri kaydı yoksa yeni müşteri ekleme sayfasının açılması sağlanmıştır.
4Skonsol 3’te Ön Ödemeli Satış, Sevkiyat, Satış ve İade Ekranlarında Üst Bölümde Malzeme Resminin de Gösterilmesinin SağlanmasıSkonsol 3’te ön ödemeli satış, sevkiyat, satış ve iade ekranlarının üst bölümünde malzeme resimlerinin gösterilmesi sağlanmıştır.
5e-Defter Kapsamında Yevmiye ve Kebir Dosyası Oluşturma İşleminde Yaşanan Performans Sorunu İçin İyileştirme Yapılmasının Sağlanmasıe-Defter uygulaması kapsamında yevmiye ve büyük defter oluşturma ve imzalama işlemlerinde performans iyileştirmesi yapılmıştır.
6e-İrsaliye Gelen Kutusunda Fiş Türü Çevrim Seçeneklerine Konsinye Giriş İrsaliyesine Çevir Seçeneği Eklenmesi Talebie-İrsaliye gelen kutusunda fiş türü çevrim seçeneklerine “Konsinye Giriş İrsaliyesine Çevir” seçeneği eklenmiştir.
7Skonsol Üzerinden Düzenlenen İrsaliyelerde İrsaliye Tipi Seçeneği Eklenmesi TalebiSkonsol üzerinden düzenlenen irsaliyelere “İrsaliye tipi” seçeneği eklenmiştir.
8Skonsol 3’te Detaylar Sekmesinde Bulunan Satır Birleştir Seçeneğinin Öndeğer Seçili Gelmesinin SağlanmasıSkonsol 3’te detaylar sekmesinde bulunan satır birleştir seçeneğinin öndeğer seçili gelmesi sağlanmıştır.
9Skonsol 3 Satış Ekranlarında Butonlar ile Birden Fazla Ödeme Bir Arada Yapılabilmesi TalebiSkonsol 3 satış ekranlarında “çoklu ödeme” kutucuğunun işaretlenmesi durumunda birden fazla ödemenin bir arada yapılabilmesi sağlanmıştır.
10Skonsol 3’te Vergi Numarası ve Telefon Numarası Bölümünde Yazılan Değerlere Göre Müşteri Bilgileri Getirilebilmesinin SağlanmasıSkonsol 3’te vergi numarası ve telefon numarası bölümünde yazılan değerlere göre müşteri bilgilerinin getirilmesi sağlanmıştır.
11Form BA BS Beyannameleri Üzerinde F9 Menüde Kayıt Bilgisi Seçeneği Olmasının SağlanmasıTüm e-Beyanname formları için F9 menü seçenekleri içerisine “Kayıt bilgisi” seçeneği eklenmiştir.
12Satınalma İrsaliyesinde e-Fatura Mükellefi Cari Seçildiğinde Şablonda Yeniden Numara Verilmemesinin SağlanmasıSatınalma irsaliyesinde manuel fiş numarası verildikten sonra e-Fatura mükellefi cari seçildiğinde şablondan yeniden numara verilmemesi sağlanmıştır.
13Sevkiyat Adresleri Penceresinde Etiket Bilgilerine e-İrsaliye Etiket Bilgisi Alanı Eklenmesinin SağlanmasıSevkiyat adresi tanımlama ekranına e-İrsaliye etiket bilgisi alanı eklenmiştir.
14Skonsol Üzerinden Yeni Bir Cari Hesap Eklendiğinde Alt Bölümde Bulunan Ödeme Tipini Değiştir ile Şehir Seç Butonlarının Kaldırılması, Ödeme Tipi Alanının Liste Seçimli Olmasının SağlanmasıSkonsol uygulaması üzerinden yeni bir cari hesap eklendiğinde alt bölümde bulunan “ödeme tipini değiştir” ile “şehir seç” butonları kaldırılmıştır ve “ödeme tipi” alanının listeden seçimli olması sağlanmıştır.
15Skonsol Üzerinden Yeni Bir Cari Hesap Eklendiğinde Şahıs Şirketi İşaretlendiği Durumda Doldurulacak Alanların Kırmızı Renkte Gösterilmesinin SağlanmasıSkonsol üzerinden yeni bir cari hesap eklenirken “Şahıs Şirketi” kutucuğunun işaretlenmesi halinde doldurulması gerekli alanların kırmızı renkte gösterilmesi sağlanmıştır.
16Skonsol Üzerinden Yeni Bir Cari Hesap Eklendiğinde “İrsaliye Yerine Geçer” Onay Kutucuğunun Öndeğer Seçili Gelmesinin SağlamasıSkonsol içerisinden yeni bir cari hesap kaydı eklendiğinde “İrsaliye Yerine Geçer” kutucuğunun ön değer seçili gelmesi sağlanmıştır.
17Rapor Üretici ile Dönem Kapatma Tarihlerine Göre Envanter Raporu Oluşturulmasının SağlanmasıRapor üretici raporları arasına “Malzeme Envanter Durum Raporu” eklenmiştir. Rapor üretici raporları ekranında F9-Diğer-Dosyadan Oku seçeneği ile Wreport klasörü altındaki ilgili .lrg dosyası seçilerek rapor üretici raporları arasına eklenmelidir.
18e-İrsaliye Üzerinde Sağ Fare Menüde Yer Alan e-İrsaliye Gönder ve e-İrsaliye Görüntülü Gönder Seçeneğinin Yetkiye Bağlanmasıe-İrsaliye üzerinde sağ fare menüde (F9 menü) yer alan e-İrsaliye gönder ve e-İrsaliye görüntülü gönder seçenekleri yetkiye bağlanmıştır.
19Sevkiyat Adresi Kısmına TCK Carileri İçin Bir Onay Kutucuğu ve Adı Soyadı Alanı Eklenmesi TalebiSevkiyat adresleri tanımlama ekranında şahıs şirketleri için Ad, Soyad ve T.C. Kimlik no alanları eklenmiştir.
20Cari Hesap Bazında Belge Numarası Kontrolü Yapılacak İşlemler Listesine Alınan Serbest Meslek Makbuzu Eklenmesinin SağlanmasıCari hesap bazında belge numarası kontrolü yapılacak işlemler listesine “Alınan ve Verilen Serbest Meslek Makbuzları” da eklenmiştir.
21Firma Sadece e-İrsaliye Mükellefi Olduğunda da e-Fatura Mükellef Kontrolünün Çalıştırılabilmesinin SağlanmasıSadece e-İrsaliye mükellefi olan firmalarda, e-Fatura mükellef kontrol işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır.
22e-İrsaliye Kullanıcısı Olmayan Firmalarda e-Fatura Mükellef Kontrolü ile e-İrsaliye Bilgilerinin Güncellenmesinin Engellenmesie-İrsaliye kullanıcısı olmayan firmalarda, e-Fatura mükellef kontrolü işlemi ile cari hesaplarda e-İrsaliye bilgilerinin kontrol edilmemesi ve güncellenmemesi sağlanmıştır.
23e-Fatura Mükellef Kontrol İşlemi Yapılırken Unvan Kontrolü Yapılarak Güncellenebilmesinin Sağlanmasıe-Fatura mükellef kontrol işlemi ile cari hesap unvan kontrolü yapılarak değişiklik var ise güncellenebilmesi sağlanmıştır.
24Sipariş Üzerinde Çoklu Faturalama Ekranına İrsaliye Yerine Geçer Onay Kutucuğu Eklenmesi TalebiSipariş üzerinden çoklu faturalama ekranına “İrsaliye Yerine Geçer” seçim kutucuğu eklenmiştir. Kutucuk işaretlenmesi durumunda sipariş sonucu oluşan tüm faturalar için e-Arşiv/e-Fatura bilgileri ekranında irsaliye yerine geçer seçilmiş olacaktır.
25Alıcıda İşlendi-Başarıyla Tamamlandı Statüsündeki Bir e-İrsaliyeye Üzerinden Faturala Diyerek Bu Faturaya Satır Eklendiğinde, İrsaliyeye de Satır Eklenmesinin Düzeltilmesi“GİB’e Gönderilecek”, “GİB’e gönderilemedi”, “GİB’de işlenemedi”, “Sunucuda hata alındı.” statüleri dışındaki e-İrsaliyelerin faturalandırma aşamasında malzeme kodu ve miktar bilgilerinin değiştirilememesinin yanı sıra satır çıkarma işleminin yapılamaması sağlanmıştır. Ayrıca fatura içerisine irsaliye aktar ile aktarılmış irsaliyelerin faturalarında satır ekleme işlemi yapıldığında yeni satırlar için yeni bir irsaliye oluşturulmaktadır. Aynı şekilde irsaliye üzerinden faturalama işleminde ise faturaya yeni satır eklenemeyecektir.
26Cari Hesap Kartlarında Vergi Kimlik Numarasına (VKN) Noktalama İşareti veya Harf Girilmesinin EngellenmesiCari hesap kartlarında vergi kimlik numarası (VKN) ve T.C. kimlik numarası (TCKN) alanlarına noktalama işareti veya metin tipinde değer girilememesi sağlanmıştır.
27Ambar Transfer Fişinde Kesilen e-İrsaliye Numaralarının Farklı Oluşturulabilmesinin SağlanmasıMalzeme Yönetimi parametreleri altına öndeğeri hayır olmak üzere “e-İrsaliye Tipinde Düzenlenen Ambar Fişleri Kendi Numara Şablonunu Kullansın=Evet=Hayır” parametresi eklenmiştir. Aynı zamanda kayıt numaralama şablonları içerisinde e-İrsaliye şablonu altına ambar fişi için şablon tanımlanabilmesi de sağlanmıştır.
28Verilen Hizmet Faturasında KDV Dahil/Hariç Kolonu Olması TalebiVerilen hizmet faturası kolonları arasına KDV dahil-hariç seçiminin yapılabilmesi için yeni kolon eklenmiştir.
29Alınan/Verilen Hizmet Faturası F9 e-Defter Belge Detayı Belge Tür Bilgisine Navlun da Eklenmesi TalebiAlınan/Verilen Hizmet Faturası detaylar sekmesi “Belge Detayı” seçeneklerine “Navlun” seçeneği eklenmiştir. Belge detayı “Navlun” seçili iken oluşan muhasebe fişi belge detayının “Belge Türü Diğer/Navlun” olarak gelmesi sağlanmıştır.
30Gelen e-İrsaliyelerin Değiştirilebilmesi Adına Parametre EklenmesiSatınalma parametreleri altına öndeğeri hayır olmak üzere “Gerçek Durumdaki e-İrsaliyeler Değiştirilebilsin=Evet/Hayır” parametresi eklenmiştir.
31İrsaliyenin Fiili Sevk Tarihi Düzenlenme Tarihinden Önce Olursa Uyarı Verilmesinin Sağlanmasıİrsaliyenin fiili sevk tarihi düzenlenme tarihinden önce olursa “İrsaliyenin sevk tarihi ve zamanı, düzenleme tarih ve zamanından önce olamaz.” uyarısı verilerek işlemin durdurulması sağlanmıştır.
32e-İrsaliye Uygulaması Kapsamında, Logoconnect exe Kullanımı Varsa Sunucuda Hata Alınan Ambar Transfer Fişlerinin ERP’de Düzeltilerek Yeniden Gönderiminin Yapılabilmesie-İrsaliye uygulaması kapsamında, sunucuda hata alınan e-İrsaliye ve ambar fişleri ERP’de değiştir ile açılmak istendiğinde “e-İrsaliye üzerinde değişiklik yapıyorsunuz…” uyarısı verilerek fişte değişiklik yapılabilmesi sağlanmıştır.
33e-Beyanname Uygulamasında BDP’de Kontrol Edildi Durumunda Olan Bir Beyanname Gönderilmek İstendiğinde “Göndermeden Önce Paket Oluştur İşlemi Yapılmalıdır” Uyarısı Gelmesinin Sağlanmasıe-Beyanname uygulamasında “BDPde kontrol edildi” durumunda olan bir beyanname gönderilmek istendiğinde “Beyanname gönderim işleminden önce paket oluştur işlemi yapılmalıdır” uyarısının gelmesi sağlanmıştır.
34Hal Tipinde Düzenlenen KDV’siz Faturalarda KDV Muafiyet Sebebi Girişinin Zorunlu Olmasının SağlanmasıSatınalma ve satış faturalarından düzenlenen hal faturaları (komisyon ve satış tiplerinde) satırlarında KDV’siz satırlar olduğunda, fatura satır ve detaylarında KDV muafiyet sebebi girişi zorunlu olarak belirlenmiştir.
35“Vergi Mükellefi Olmayanlara Düzenlenecek Günlük Fatura Limiti” ve “Vergi Mükellefine Düzenlenecek Günlük Fatura Limiti” Parametrelerinin Türkiye Mevzuatına Bağlanması Talebi“Vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek günlük faturaya limiti” ve “Vergi Mükellefine düzenlenecek günlük fatura limiti” parametreleri firma mevzuatına göre kontrol edilerek sadece ‘Türkiye Mevzuatı’nda gelmesi sağlanmıştır.
36Sistem İşletmeninde Adres Bilgileri Eklendiğinde Kosova’nın Ülke Kodunun XK Olması Gerekirken KO Görünmesinin DüzeltilmesiSistem işletmeninde adres bilgileri eklendiğinde Kosova ülke kodunun XK olarak gözükmesi sağlanmıştır.
37Fatura Gönderiminde “Onaya Gönder” Adımı Kullanıldığı Durumlarda, “Onaylanacak” Ekranındaki Faturaların Yazdırılabilmesinin Sağlanmasıe-Fatura gönderiminde “Onaya Gönder” adımı kullanıldığı durumlarda, “Onaylanacak” ekranındaki faturaların yazdırılabilmesi sağlanmıştır.
38e-Arşiv Gönder İşlemi Gönderilecek Ekranında, e-Fatura Gönder İşlemi Gönderilecek Ekranında Olduğu Gibi F9 Menüde Seçilenleri Yazdır İşleminin Yer Almasının Sağlanmasıe-Arşiv gönder – gönderilecek ekranındaki F9 menü seçeneklerine “yazdır” ve “seçilenleri yazdır” işlemleri eklenmiştir.
39Alınan Hizmet Faturasında Numara Ver İşleminin Yetkilendirilmesinin SağlanmasıFaturalardaki F9 menüde bulunan “numara ver” işlem yetkisi “numara değiştirme” yetkisinden ayrılarak kullanıcının “numara değiştirme” yetkisi kaldırıldığında sadece fatura numarası alanına müdahale edememesi sağlanmıştır.
40Kasa İşlemlerindeki Çek Tahsili Fişleri Yaz Form Tasarımı Alan Listesine Cari Hesap Son Bakiye Tutarı Alanı Eklenmesinin SağlanmasıKasa işlemlerindeki çek tahsili fişleri yaz form tasarımı standart alan listesine cari hesap son bakiye tutarı alanı eklenmiştir.
41İrsaliye Faturalama Esnasında Açılan Fatura Penceresine Detaylı Bilgi Alanı Eklenmesi TalebiSatınalma ve satış irsaliyeleri üzerinden faturalama işlemi ile açılan ekrana fatura detay bilgileri butonu eklenmiş ve faturalama sırasında detay bilgi girilebilmesi sağlanmıştır.
42Kasadan Oluşturulan Verilen Hizmet Faturaları Detaylar Sekmesine Personel ve Diğer Masraflar Alanı Eklenmesinin SağlanmasıKasa işlemlerinden düzenlenen Alınan ve Verilen Hizmet Faturaları detaylar sekmesine “Personel ve Diğer masraflar” alanı ve “Belge detayı” seçenekleri eklenmiştir. Bu alanlarda yapılacak seçimlere göre e-defter belge detayının oluşması sağlanmıştır.
43Etiketleme Sihirbazı GeliştirmesiDiğer İşlemler modülü, diğer alt menüsü altına “Etiketleme Sihirbazı” menüsü eklenmiştir. Satınalma, satış, talep, muhasebe, kasa ve cari hesap fişleri, fiyat kartları, malzeme ve cari hesap kartlarının listelendiği ekranlara etiket ikonu eklenerek tüm etiketlerin etiketleme sihirbazı ekranında listelenmesi ve ilgili kayda erişilebilmesi sağlanmıştır.
44Ambar Fişi İrsaliye Tipi Öndeğerinin Parametrik Olarak Belirtilebilmesinin SağlanmasıSistem işletmeni ambar tanımı ekranına ambar grubu alanı eklenerek aynı gruplu ambarlar arasında kesilen ambar fişinin kağıt, farklı ambar grupları arasında kesilen ambar fişinin ise e-İrsaliye olarak oluşturulması sağlanmıştır. Mevcut ambarların grupları 0 olarak güncellenecek ve 0 grubu ambarlara e-İrsaliye oluşturulmasına devam edilecek ve mevcut kullanım bozulmayacaktır.
45Kullanıcı Yetkilerinde Bulunan Banka Fişleri ve Cari Hesap Fişleri Değiştir Yetkisinin Altında Bulunan Muhasebeleşenler Yetkisinin GO 3 Ürününe de Eklenmesi TalebiKullanıcı işlem yetkilerinde; banka Fişleri ve cari hesap fişleri değiştir yetkisi altında bulunan “Muhasebeleştirilenler” yetkisi GO 3 ürününe de eklenmiştir.
46Karşı Sipariş Oluşturulduğunda Sipariş İçerisinde Detaylar-Açıklama Kısmına Cari Hesabın Bilgisinin Gelip Gelmemesinin Parametrik Belirlenebilmesinin SağlanmasıKarşı sipariş oluşturulduğunda satınalma ve satış dağıtım parametrelerine “Karşı Sipariş Fiş Açıklamasına Cari Hesap Bilgisi Eklensin” seçeneği eklenerek sipariş içerisinde detaylar-açıklama kısmına cari hesap bilgisinin gelmesinin seçilebilmesi sağlanmıştır. Parametre öndeğeri evet gelmektedir.
47Sadece Bir Fatura Muhasebeleştirildiğinde Satır Birleştirme Evet Olduğu Durumda Oluşan Mahsup Fişinde Tüm Satırlarda Fatura No Kolonu Dolmasının SağlanmasıSadece bir fatura muhasebeleştirildiğinde satır birleştirme evet olduğu durumda oluşan mahsup fişinde tüm satırlarda “fatura no” kolonun dolu olması sağlanmıştır.
48Malzeme Hareketleri Liste Ekranında Cari Hesap Sevkiyat Adresine Göre Filtreleme Yapılabilmesinin SağlanmasıMalzeme hareketleri liste ekranında cari hesap sevkiyat adresine göre filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.
49GO 3 Ürününde Hizmet Dağıtım Tipi Parametresi TalebiGO 3 ürününde satınalma faturaları parametreleri altına “Hizmet Dağıtım Tipi” paremetresi eklenmiştir.
50XML Veri Aktarımı İçeri/Dışarı Seçeneklerine Teslim Şekilleri/Ödeme Şekilleri/Taşıma Tipleri Seçeneklerinin Eklenmesi TalebiXML veri aktarımı(içeri) ve XML veri aktarımı(dışarı) işlemleri altındaki menü seçenekleri altına “teslim şekilleri”, “ödeme şekilleri”, “taşıma tipleri” seçenekleri eklenmiştir. (Sistem İşletmeni/Diğer Bilgiler)
51Fatura İçinde İrsaliye Aktar Denilerek Gelinen Aktarılacak İrsaliye Listesi Penceresine Sevkiyat Adresi Kolonu Eklenmesi TalebiFatura içinde irsaliye aktar seçilerek açılan aktarılacak irsaliye listesi penceresine sevkiyat adresi kolonları eklenmiştir.
52Kampanya Kartında Koşul Alanında Fiş Tarihinin Standart Alanlara Eklenerek Kullanabilmesinin SağlanmasıKampanya kartında koşul alanında “Fiş Tarihi” standart alan seçenekleri arasına eklenerek kullanılabilmesi sağlanmıştır.
53Banka Kredi Taksidi Ödemesi sonrası Oluşan Banka İşlem Fişlerinin Otomatik Muhasebeleştirilebilmesinin SağlanmasıBanka kredisi taksit ödemesi sonrası oluşan banka işlem fişlerinin otomatik muhasebeleştirilebilmesi sağlanmıştır.
54Fiş Girişinde Birim Fiyat Limit Kontrolü Uyarısını Hangi Malzemeler İçin Verildiğinin Belirtilmesi TalebiFiş içerisinde verilen birim fiyat limit kontrolü uyarısının fiş satırındaki hangi malzeme veya malzemelere ait olduğunun gösterilmesi sağlanmıştır.
55Malzeme Satınalma/Satış Fiyatları Liste Ekranında İlgili Fiyat Kartlarının Başlangış ile Bitiş Tarihleri ve Cari Hesap Unvanının Eklenmesi TalebiHizmet ve Malzeme fiyat kartları ekranlarına F11 kolon gizle/göster ekranında gizlenmiş olarak gelmek üzere “Başlangıç Tarihi”, “Bitiş Tarihi” ve “Cari Hesap Unvanı” alanları eklenmiştir.
56“Borçlu Cari Kredi (Rotatif Kredi)”nin Taksit Ödemelerinden Bağımsız Olarak İstenilen Tarihlerde, Tutar ve Faiz Oranlarının Değiştirilebilmesi, Mevcut Kredi Üzerinden Tutarın Manuel Arttırılabilmesi TalebiRotatif kredi içerisine “Ek Krediler” sekmesi eklenerek aynı rotatif kredi içerisine birden fazla ek kredi tanımlanabilmesi ve ana kredi bakiyesini etkileyebilmesi sağlanmıştır.
57Borçlu Cari Kredi (Rotatif) İçin Faiz Hesaplama Penceresinde “Hesaplanan Faiz” Alanına Tutar Tanımlandığında Faiz Oranının Otomatik Hesaplanması TalebiRotatif krediler için faiz hesaplama ekranında BSMV ve faiz tutarları girilerek oran alanlarının doldurulması sağlanmıştır.
58Kayıt Numaralama Şablonu Penceresinde Toplu Kayıt Çıkar Seçeneği Eklenmesi TalebiSistem işletmeninde bulunan kayıt numaralama şablonlarında seçilmiş olan şablonların silinebilmesi için F9 menüye “Toplu Kayıt Çıkar” seçeneği eklenmiştir.
59Fiyat Farkı Uygulanan Fatura Üzerine Tekrar Fiyat Farkı Uygulanmak İstendiğinde ‘Daha Önce Fiyat Farkı Uygulanmış’ Şeklinde Uyarı Vermesinin SağlanmasıFiyat farkı uygulanan fatura üzerine tekrar fiyat farkı uygulanmak istendiğinde ‘Bu fatura satırına fiyat farkı uygulanmış. Devam etmek istiyor musunuz’ uyarı mesajı vermesi sağlanmıştır.
60Satınalma Faturası Satırında KDV Dahil/Hariç Seçeneğinin Öndeğerinin Parametrik Olarak Tanımlanabilmesinin SağlanmasıSatınalma parametreleri öndeğerler bölümüne “Satınalma İrsaliye/Fatura-KDV=Hariç-Dahil” seçeneği eklenerek satınalma irsaliye ve faturalarında KDV dahil veya hariç seçilebilmesi sağlanmıştır. Parametre öndeğeri hariç gelmektedir.
61Malzeme Kartı Üzerinde Tanımlı Olan Tanımlı Alan Bilgilerinin Barkod Etiketine Basılabilmesinin SağlanmasıMalzeme kartına girilen tanımlı alan bilgilerinin barkod etiketine basılabilmesi sağlanmıştır.
62e-İrsaliye İçin Cari Hesap Parametreleriyle Eklenen QR Code’nin Okuyucular Tarafından Okunmasının SağlanmasıKullanıcı rapor tasarımı ekranına QR kod butonu eklenerek, QR kodun sabit ve standart alanlar ile kullanılması sağlanmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoÜrün Tanım
Sıra NoÜrün Tanım
1Connect Üzerinden Gelen Fatura ERP’ye Kaydedildiğinde İrsaliyenin ve Faturanın Kaydedilmesinin SağlanmasıConnect ekranlarında gelen fatura kayıt edildiğinde ERP’de fatura satırlarının oluşması sağlanmıştır
2İptal Edilen Müstahsil Makbuzunun Muhtasar Beyannamesi 1003a’da Listelenmemesinin Sağlanmasıİptal edilen müstahsil makbuzunun muhtasar beyannamesi 1003a’da listelenmemesi sağlanmıştır.
3e-İrsaliye Kullanıcısı Olmayan Firmada Gelen Fatura Kaydedilirken Alınan “e-İrsaliye İçin Tüm Bilgiler Eksiksiz Girilmelidir” Uyarısının Kaldırılmasıe-İrsaliye kullanıcısı olmayan firmada gelen fatura kaydedilirken e-İrsaliye için tüm bilgiler eksiksiz girilmelidir.” uyarısının alınmaması sağlanmıştır.
4e-İrsaliye Numara Şablonu Gruplandırılmış Artırımlı Türünde Oluşturulduğu Zaman Matbu e-İrsaliye İçin Numara Şablonu Arttırılmasının Sağlanmasıe-İrsaliye numara şablonu gruplandırılmış artırımlı türünde oluşturulduğu zaman matbu e-İrsaliye için numara şablonunun arttırılması sağlanarak aynı numaranın birden fazla kullanılması engellenmiştir.
5Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi(1003A) BDP Kontrol İşleminde SGK Bildirimleri Sekmesi Başlık Bölümünde Bulunan Onay Kutucuğu İşaretlenmediğinde BDP Kontrol Adımında İşaretli Gelmesinin DüzeltilmesiMuhtasar ve prim hizmet beyannamesi(1003A) “SGK Bildirimleri” sekmesinde başlık bölümünde bulunan kutucuk işaretlenmediğinde BDP kontrol adımında işaretli olarak gelmemesi sağlanmıştır.
6Muhasebe Hesap/Döviz Toplamları Raporunda Muhasebe Kodu Filtresi Verildiğinde Muhasebe Koduna Benzer Diğer Hesapların Değerlerinin Toplama Dahil Edilmesinin EngellenmesiMuhasebe hesap/döviz toplamları raporunda muhasebe kodu filtresi verilmesine rağmen seçilen muhasebe koduna benzer diğer hesapların da değerlerinin toplama dahil edilmesi engellenmiştir.
7Satış Faturasında Bulunan Detaylı Bilgi Alanına Ekran Küçük ve Büyük Yapılarak Veri Girişi Yapıldığında Fatura XML Alanlarının Düzgün Gelmesinin SağlanmasıSatış faturasında bulunan detaylı bilgi alanına ekranı küçültülerek ve büyütülerek veri girişi yapıldığında faturaya ait XML alanlarının düzgün gelmesi sağlanmıştır.
8e-Defter Kapsamında, Yevmiye Defteri Gib’e Gönder İşleminde Alınan Uyarı Mesajının Kaldırılmasıe-Defter uygulaması üzerinden defter dosyaları GİB’e gönderme işlemi yapılırken uyarı alınmaması sağlanmıştır.
9Bilanço Tablosunda Hesap Eklenip Eklenen Hesabın Kodu Daha Sonra Değiştirildiğinde Programın Kapanmasının DüzeltilmesiBilanço tablosunda hesap eklenip eklenen hesabın kodu daha sonra değiştirildiğinde programın uyarı vererek kapanması engellenmiştir.
10Satış Siparişine Karma Koli Eklendiğinde Rezerve Miktarının Dolu Gelmesinin SağlanmasıSatış siparişinde karma koli satırı için rezerve miktar bilgisinin doğru gösterilmesi sağlanmıştır.
11Skonsol 3 Sevkiyat Menüsü ile Açılan İrsaliye Ekranına “Taşıyıcı Kodu” Alanı Eklenmesinin SağlanmasıSkonsol 3 uygulamasında “sevkiyat” menüsü ile açılan irsaliye ekranı detaylar sekmesi altına “taşıyıcı kodu” alanı eklenmiştir.
122.67.00 Versiyonunda Satınalma Faturasına F9 İrsaliye Aktar Sonrasında Kaydetme İşleminde Alınan Fiş Tarihi Seri/Lot Çıkış Hareketinden Sonra Olamaz Mesajının KaldırılmasıSatınalma faturasına F9 irsaliye aktar sonrasında kaydetme işleminde alınan “Fiş tarihi seri/lot çıkış hareketinden sonra olamaz” mesajı kaldırılarak satınalma faturası kaydedilmesi sağlanmıştır.
13Fatura İçerisinde Konsinye Hareket Aktar (Parçalı) Seçilerek İrsaliye Parçalandığında Yeni Oluşan İrsaliyenin e-İrsaliye Olarak Oluşmasının DüzeltilmesiGönderimi yapılmış konsinye irsaliyeler fatura içerisine konsinye hareketi aktar ile aktarılıp değişiklik yapıldığı durumda yeni bir kağıt irsaliye oluşturulması sağlanmıştır.
14Kullanıcının e-Beyannameler/Filtrele Yetkisi Olmadığında Beyanname Ekranında Filtrele İşlemi Yapmasının EngellenmesiKullanıcının e-Beyannameler/Filtrele yetkisi olmadığında, beyanname ekranında filtreleme yapılmaması sağlanmıştır.
15e-Defter GİB’e Gönderme Aşamasında Yevmiye Defteri Gönderilirken İmza Sihirbazı Geldiğinde Şifre Girilecek Alanların da Gelmesinin SağlanmasıGüncel java versiyonu olan version 8 update 261 yüklenip GİB’e gönderme işlemi yapılmak istenildiğinde imzalama ekranı olarak boş geliyordu, imzalama ekranının tüm alanlarının gelmesi sağlanmıştır.
16e-Fatura / e-Arşiv Carilerine Kesilen Satış İrsaliyeleri Üzerinde F9 Faturala Yapıldığında Kayıt Numara Şablonundaki Son Numara Alanının Güncellenmesinin SağlanmasıE-fatura / e-arşiv carilerine kesilen satış irsaliyeleri üzerinde f9 faturala yapıldığında kayıt numara şablonundaki son numara alanını güncellenmesi sağlanmıştır.
17e-İrsaliye Olarak Oluşturulan Satınalma İrsaliyelerinin İptal Edilmesinin Sağlanmasıe-İrsaliye olarak oluşturulan satınalma irsaliyelerinin statü kontrolü olmadan iptal edilebilmesi sağlanmıştır.
18Widgetlardan Eklenen “Nakit Durumunuzu Görebilirsiniz” Ekranında Banka Cari Hesap Toplamı Tutarının Doğru Hesaplanmasının SağlamasıWidgetlardan eklenen “Nakit Durumunuzu Görebilirsiniz” ekranında, banka havale fişlerinde girilen ‘Masraf’ tutarının banka cari hesap toplamı tutarında gösterilmesi sağlanmıştır.
19KDV 2 Beyannamesi xml Dosyası BDP Uygulamasında Açıldığında Tevkif Edilen KDV Tutarı (Kesinti Miktarı) Alanına Kuruş Hanesinin 2 Haneden Fazla Yansımasının EngellenmesiKDV 2 beyannamesi xml dosyası BDP uygulamasında açıldığında tevkif edilen KDV tutarı (kesinti miktarı) alanına kuruş hanesinin 2 hane yansıması sağlanmıştır.
20Logo Connect Uygulaması Kapsamında ve İrsaliye Eşlemenin Olduğu Durumlarda Gelen e-Fatura Ticari Sisteme Kaydedildiğinde İrsaliyenin Silinmesinin EngellenmesiLogo Connect uygulaması kapsamında ve irsaliye eşlemenin olduğu durumlarda, gelen e-Fatura ticari sisteme kaydedildiğinde irsaliyenin silinmesi engellenerek faturanın içerisine girildiğinde satırların görünmesi sağlanmıştır.
21Ayrıntılı Satış Raporu Net Tutar Alanına Satış İade Faturasında Girilen İndirim Tutarların da Yansımasının SağlanmasıAyrıntılı Satış Raporu “Net Satış Tutarı” alanına iade faturasında girilen indirim tutarlarının da yansıması sağlanmıştır.
22Müstahsil Makbuzuna İrsaliye Aktarımı Yapılmasının SağlanmasıMüstahsil makbuzuna irsaliye aktarımı yapılması sağlanmıştır.
23Satınalma İade İrsaliyesi Düzenlenirken Sevk Tarihi ve Sevk Zamanının Bağlı Olduğu İrsaliyeden Gelmesinin EngellenmesiSatınalma iade irsaliyesi düzenlenirken ‘sevk tarihi’ ve ‘sevk zamanı’ bilgisinin fiş tarihi ve zamanı olarak gelmesi sağlanmıştır.
24Taksit Hareketleri Üzerinden Çek Senet veya Banka Havalesi ile Ödeme Alındığında İlgili Fişin Tarihi Vade Tarihi Olarak Alınmasının SağlanmasıTaksit hareketleri üzerinden çek senet veya banka havalesi ile ödeme alındığında ilgili fişin tarihinin ödeme tarihi olarak oluşması ve cari hesap ekstreye bu tarihin yansıması sağlanmıştır.
25Sabit Kıymet Kartı İçin Sayım Eksiği Fişi Girildiğinde STLINE Tablosundaki FAATTRIB Kolonunun 5 Oluşmasının SağlanmasıSabit kıymet kartı için sayım eksiği fişi girildiğinde STLINE tablosundaki FAATTRIB kolonundaki değerin 5 olarak oluşması sağlanmıştır.
26Satınalma Sipariş Hareket Dökümünde Veri Alanlarından “R3.name3” Seçilerek Tasarıma Eklendiğinde Uyarı Alınmamasının SağlanmasıSatınalma sipariş hareket dökümünde veri alanlarından “R3.name3” seçilerek tasarıma eklendiğinde uyarı alınmaması sağlanmıştır. Raporda “R1.name3” veri alanı kullanılmalıdır.
27e-İrsaliye Kayıt Numaralama Şablonu Gruplandırılmış Arttırımlı Olduğunda Matbudan e-İrsaliye Kullanımında Mükerrer Numara Kullanılmasının EngellenmesiGruplandırılmış artırımlı e-İrsaliye kayıt numaralama şablonu kullanıldığı durumda matbudan e-İrsaliye olarak eklenen ambar fişi sonra mükerrer kayıt numarası ile e-İrsaliye tipinde ambar fişi oluşması engellenmiştir.
28Muhasebe Fişleri Toplu Basımında Basım Sırası Filtresi Tarihe Göre Olduğunda Fiş Numarasına Göre Basım Yapmasının DüzeltilmesiMuhasebe fişleri toplu basım yapılmak istendiğinde basım sırası filtresi “Tarihe Göre” seçildiğinde doğru çalışması sağlanmıştır.
29Satış Faturasında Konsinye Hareket Aktar Parçalı İşleminde Faturayı Kaydetme Aşamasında Alınan Faturanın İlişkilendirildiği İrsaliyelerin Numaraları Başka İrsaliyelerde Kullanılmıştır Uyarısının KaldırılmasıSatış faturasında konsinye hareket aktar parçalı işleminde faturayı kaydetme aşamasında faturanın ilişkilendirildiği irsaliyelerin numaraları başka irsaliyelerde kullanılmıştır uyarısı alınmaması sağlanmıştır.
30Otomatik Muhasebeleştirme Parametresi Yapılacak Seçiliyken, Bankadan Alınan Hizmet Faturası Girildikten Sonra Banka Hesabı Üzerinde F9 Menü Hareketler Ekranından Değiştir Seçeneği ile Girilerek Kaydedildiğinde Mahsup Fişinin Silinmesinin SağlanmasıBankadan eklenen alınan-verilen hizmet faturaları muhasebeleştirme işlemi sonrası parametreye istinaden banka hesap hareketleri üzerinden değiştir ile girilerek yeniden kaydedildiğinde eski mahsup fişinin silinmesi ve yeniden oluşturulması sağlanmıştır.
31Üretim Emri Üzerinden Hızlı Gerçekleşen Miktar Girişi Yapıldığında Uyarı Mesajı Alınmasının EngellenmesiÜretim emri üzerinden hızlı gerçekleşen miktar girişi yapıldığında “üretilecek ürün bulunamadı” mesajı alınmaması sağlanmıştır.
32Cloud Connect Uygulaması Kapsamında e-Devlet Menüsünde e-Fatura Giden Ekranında Harici Yollardan (Kep,Noter) İptal Edilmiş Faturaların Listelenmesinin Sağlanmasıe-Devlet menüsü altındaki e-Fatura giden kutusu ekranında harici yollardan (Kep,Noter) iptal edilmiş faturaların da listelenebilmesi sağlanmıştır.
33Rapor Üreticide İki Tarih Arası Mizan Raporunda Hesap Seviyesine Eksi Değer Yazılmasının SağlanmasıRapor üretici raporları arasında bulunan “İki Tarih Arası Mizan” raporunda hesap seviyesi filtresine (-) değer girilebilmesi sağlanmıştır.
34Özel Dönem Kullanılan Firmada Mali Dönem Bağımsız Çalışmaya Geçildiğinde Hareket Dökümü ve Satış Hareketleri Dökümü Alındığında Uyarı Alınmasının EngellenmesiÖzel dönem kullanılan firmada mali dönem bağımsız çalışmaya geçildiğinde hareket dökümü ve satış hareketleri dökümü alındığında tarih uyarısı alınmaması sağlanmıştır.
35Skonsolda Satış Faturası Kesildiğinde e-Arşiv Bilgilerinden İrsaliye Yerine Geçer Seçildiğinde Taşıyıcı Kodu Sormasının Düzeltilmesie-İrsaliye uygulaması kapsamında Skonsol üzerinde e-Fatura ve e-Arşiv mükellefi cari hesaplara düzenlenen faturalarda e-Fatura/e-Arşiv bilgilerinde “irsaliye yerine geçer” seçeneği işaretlenmesine ve kağıt irsaliye oluşturulmak istendiğinde faturaların uyarı alınmadan kaydedilebilmesi sağlanmıştır.
36Skonsol-Ön Ödemeli Satış Ekranından Oluşturulan Sipariş Fişinin Fatura Tipinin Türüne Göre Gelmesinin Sağlanmasıe-Arşiv ve e-Fatura uygulaması kapsamında Skonsol’dan düzenlenen ön ödemeli satış siparişlerinin fatura tipinin, seçilen cari hesap türüne göre e-Arşiv veya e-Fatura olarak gelmesi sağlanmıştır.
37Muhasebe Hesabı Kontrolü Parametresi İşlem Durdurulacak Seçildiğinde Çek/Senet Giriş Bordrolarında Muhasebe Kodu Kontrolü Yapılmasının SağlanmasıMuhasebe hesabı kontrolü parametresi işlem durdurulacak seçili olduğunda çek/senet girişi bordrolarında muhasebe kodları boş olduğunda kontrol edilmeden kaydedilmesi engellenmiştir.
38Satış Faturası Üzerinde İade Al Seçeneği ile Oluşturulan İade Faturasının Satış Faturasından Önceki Bir Tarihe Kaydedilmesinin EngellenmesiSatış faturası üzerinde iade al seçeneği veya iade faturası içerisinden ilişkilendirme yapılarak oluşturulan iade faturalarının, ilgili satış faturasından önceki bir tarihe kaydedilmesi uyarı verilerek engellenmiştir.
39Banka Fişi – Gelen Havale/EFT Fişi Kopyalanıp Muhasebeleştirildiğinde Cari Hesap Satırında Masraf Merkezi Kodunun Doğru Gelmesinin SağlanmasıBanka havale fişlerinde, kopyalama yapıldıktan sonra cari hesap kodu değiştirilip muhasebeleştirme yapıldığında, oluşan muhasebe fişinde değiştirilen satırın masraf merkezinin güncellenen cariye göre muhasebe fişine yansıması sağlanmıştır.
401366×768 Çözünürlüklü Makinelerde Toplu Satınalma/Satış Fiyat Girişi Ekranında Kaydet ve Vazgeç Butonlarının Görünmesinin Sağlanması1366×768 çözünürlüklü makinelerde ‘Toplu Satınalma/Satış Fiyat Girişi’ ekranında kaydet ve vazgeç butonlarının görünmesi sağlanmıştır.
41Satış Faturasına Ait Birden Fazla İade Var ise Ayrıntılı Satış Raporunda İndirim Tutarı (İade) Alanı En Son Kaydedilen İade Faturasındaki İndirim Tutarını Getirmesinin DüzeltilmesiFaturaya ait birden fazla iade olduğu durumda ayrıntılı satış ve satınalma raporlarına tutarların doğru yansıması sağlanmıştır.
42Cari Hesap Hareketlerinde Kasadan Girilen Tahsilat Fişlerinin Numaralarının Görünmesinin SağlanmasıCari hesap hareketlerinde kasadan girilen tahsilat fişlerinin numaralarının görünmesi sağlanmıştır.
43İhracat Bilgilerini Değiştir Ekranı Kaydedilirken Bağlı İrsaliyenin e-İrsaliyeye Dönüşmesinin Düzeltilmesi“İhracat bilgilerini değiştir” ekranı kaydedilirken ihracat operasyon fişine bağlı irsaliye tipinin e-İrsaliyeye dönüşmesi düzeltilerek irsaliye tipinin değişmemesi sağlanmıştır.
44Satınalma İrsaliyesinin Fiş No ile Aynı Numarada Bir Satış İrsaliyesi Kesildiğinde “Aynı numaralı kayıt vardır” Uyarısı Almasının EngellenmesiGönder-Al işlemi ile kaydedilen satınalma irsaliyesindeki irsaliye numarasının e-İrsaliye olarak eklenen satış irsaliyesinde de kullanılabilmesi sağlanmıştır.
45Ticari Sistem Parametrelerinde Kullanılacak Sevkiyat Adresi Parametresi Sevkiyat Hesabından Aktarılacak Seçilip, Ambar Fişinde Cari Hesap Seçilerek Sevkiyat Adresi Seçilir ise Fiş Kaydedildikten Sonra Sevkiyat Adresinin Fişte Görünmesinin SağlanmasıTicari sistem parametrelerinde kullanılacak sevkiyat adresi parametresi sevkiyat hesabından aktarılacak seçilip, ambar fişinde cari hesap seçilerek sevkiyat adresi seçilir ise fiş kaydedildikten sonra sevkiyat adresinin fiş içerisinde görünmesi sağlanmıştır.
46Otomatik Satınlama Siparişi Oluşturma Modülü Kullanılarak Oluşan Siparişin Malzeme Üzerindeki Sipariş Hareketlerine Yansımasının SağlanmasıOtomatik satınalma siparişi işlemi ile oluşturulan satınalma siparişinin, malzeme üzerinden erişilen sipariş hareketleri ekranına yansıması sağlanmıştır.
47Banka Kredi Taksit Ödemesine İstinaden Oluşan Banka İşlem Fişinin Muhasebe Kodlarında Hesap Dağıtım Detaylarının Çoklanmasının DüzeltilmesiBanka kredisi taksit ödeme işlemi sonucunda oluşan banka işlem fişi muhasebe kodları ekranında hesap dağıtım detaylarının çoklanmaması sağlanmıştır.
48Borç Takip Ekranında Gönderilen Havale Fişi ile Kapama İşlemi Yapıldıktan Sonra Gönderilen Havale Fişine Değiştir ile Girildiğinde Bu İşlem Ödemelerle Kapatılmış Uyarısı Verilmesinin SağlanmasıBorç kapatma işleminde kullanılmış olan havale fişleri açılırken, borç kapatma işleminde kullanıldıkları ile ilgili uyarı verilmesi sağlanmıştır.
49İrsaliye Gelen Kutusunda Seri/Lotlu Malzeme ile Eşleme Yapıldığında İrsaliyenin Kaydedilmesinin Sağlanmasıİrsaliye gelen kutusunda seri/lotlu malzeme ile eşleme yapıldığında irsaliye kaydet işlemi ile açılan ekranda uyarı mesajına çift tıklayınca fişin açılması sağlanmıştır.
50Programa Farsça ile Girildiğinde Excel’den Fiyat Kartlarının Aktarılmasının SağlanmasıPrograma Farsça dili ile girildiğinde Excel’den fiyat kartlarının aktarılması sağlanmıştır.
51Alınan Hizmet Faturasında e-Defter Belge Detayında Belge Türü Diğer ve Fatura Yazan Kısım Silip Sigorta Yazılarak Kaydedildiğinde Belge Detayı Kontrol Edildiğinde Tekrar Fatura Gelmesinin Düzeltilmesie-Defter uygulaması kapsamında, satınalma ve satış faturaları içerisinde kullanıcı tarafından girilen e-Defter belge detayları muhasebe fişine yansımıyordu; düzenleme yapılarak faturalarda manuel olarak belge detayı girilmişse muhasebe fişine bu bilgilerin yansıması, girilmemiş ise öndeğer belge detaylarının mahsup fişine yansıması sağlanmıştır.
52Cari Hesap Ekstresi Tasarımında Toplam[4] Alanına Standart Alanlardan Bakiye Eklendiğinde Doğru Sonuç Gelmesinin SağlanmasıCari hesap ekstresi tasarımında “Toplam[4]” alanına standart alanlardan “Bakiye[18]” standart alanı eklendiğinde rapora doğru sonuç gelmesi sağlanmıştır.
53İhracat Operasyon Fişine F9 “İhracat Bilgilerini Değiştir” ile Girilip GÇB Tarihi Değiştirilip Fiş Kaydedilirse SMM Mahsup Fişinin Silinmesinin Engellenmesiİhracat operasyon fişine F9 “ihracat bilgilerini değiştir” ile girilip GÇB tarihi değiştirilip fiş kayıt edildiğinde SMM mahsup fişinin silinmemesi sağlanmıştır.
54Gelen e-İrsaliye İçeri Alınıp İrsaliye Faturaya Aktarılıp, Faturanın Detaylar Sekmesinde İrsaliye Bilgileri Alanında Üç Noktaya Tıklanıp Açılan Ekranda Değişiklik Yapılmak İstendiğinde Alınan Uyarının KaldırılmasıGelen e-İrsaliye içeri alınıp irsaliye faturaya aktarılıp, faturanın detaylar sekmesinde irsaliye bilgileri alanında üç noktaya tıklanıp açılan ekranda değişiklik yapılabilmesi sağlanmıştır.
55Sevkiyat Bilgileri Girilerek Kaydedilmiş Bir İrsaliyeye Değiştir ile Girilip, İrsaliyenin Tarihi Değiştirildiğinde Detaylar II Sekmesinde Seçilmiş Olan Sevkiyat Bilgileri Alanındaki Değerlerin Silinmesinin EngellenmesiSevkiyat bilgileri girilerek kaydedilmiş bir irsaliyeye değiştir ile girilip, irsaliyenin tarihi değiştirildiğinde Detaylar II sekmesinde seçilmiş olan sevkiyat bilgileri alanındaki değerlerin silinmemesi sağlanmıştır.
56Faturalar Cari Hesap Bilgisi Boş Olarak Kaydedilmek İstendiğinde Alınan Taşıyıcı Kodu Girilmelidir Uyarısının KaldırılmasıFaturalarda cari hesap bilgisi boş olarak kaydedilmek istendiğinde taşıyıcı kodu uyarısı alınmadan kaydedilmesi sağlanmıştır.
57Siparişin Öneri Durumundaki Onay Bilgisini Değiştirmesi Yönünde Görev Kaydı Olan Kullanıcı, Görevi Gerçekleştirirken Onay Bilgisini Değiştirmese Bile Sipariş Durumunun Sevkedilebilir Olmasının DüzeltilmesiÖneri durumundaki siparişin onay bilgisinin “sevk edilebilir” olarak değiştirilmesi yönünde görev kaydı olan kullanıcı, görevi gerçekleştirirken onay bilgisi ekranını herhangi bir değişiklik yapmadan “vazgeç” veya “kaydet” seçeneğiyle kapatarak görevi kaydetmek istediğinde programın kullanıcıya “Sipariş onay durumu sevk edilebilir olarak güncellenecektir.” şeklinde uyarı mesajı vermesi sağlanmıştır.
58Satış Siparişinin İçine Tekrar Girilip Kur Değiştirildiğinde Geneldeki Yerel Para Birimi Tutarının Güncellenmesinin SağlanmasıDaha önceden kaydedilmiş olan işlem dövizli sipariş fişinde detaylar sekmesindeki kur bilgisi değiştirildiğinde genel toplam kısmında bulunan tutarların güncellenmesi sağlanmıştır.
59Satış İrsaliyeleri Ekranı F9 Menüden e-İrsaliye Yanıtı Görüntüle Seçeneğinde İrsaliye Yanıtı Görüntülenmesinin SağlanmasıSatış irsaliyeleri ekranında F9 menüden e-İrsaliye yanıtı görüntüle seçeneğinde irsaliye yanıtının görüntülenmesi sağlanmıştır.
60e-İrsaliye Gelen Kutusunda İrsaliye Yanıtı Kaydedildiğinde, e-İrsaliye Giden Kutusunda Yanıt Verilen İrsaliyenin Silinmesinin Engellenmesie-İrsaliye gelen kutusunda irsaliye yanıtı kayıt edildiğinde, e-İrsaliye giden kutusunda yanıt verilen irsaliyenin gözükmesi sağlanmıştır.
61Cari Hesap F9 Menüden Yaz (Mutabakat-BA BS) Alındığında İhraç Kayıtlı Satınalma İade Faturalarının Forma Yansımasının SağlanmasıCari hesap F9 menüden yaz (mutabakat-BA BS) alındığında ihraç kayıtlı satınalma iade faturalarını forma yansıması sağlanmıştır.
62İçerisinde Yalnız Hizmet Satırı Bulunan Toptan Satış veya Perakende Satış Faturasında Değişiklik Yapılarak Kaydedilmek İstendiğinde Uyarı Alınmamasının SağlanmasıFatura içerisinde sadece hizmet satırı bulunduğunda, kaydetme esnasında taşıyıcı ve e-İrsaliye taşıma bilgileri zorunluluğu kontrol edilmeden kaydedilebilmesi sağlanmıştır.
63Formlarda Layout Manager Kullanımı İşaretli Olduğunda Elle Girilen Kağıt Tipindeki Satınalma İrsaliyesinin Statüsünün Doğru Oluşmasının SağlanmasıFormlarda layout manager kullanımı işaretli olduğunda elle girilen kağıt tipindeki satınalma irsaliyesinin statüsünün ‘GIB’e gönderilecek’ olarak oluşması sağlanmıştır.
64Yevmiye Defteri Filtrelerinde Bütçe Hesapları Basılmayacak Olarak Seçildiğinde Bütçe Hesapları Listelenmediği Halde Fiş Toplamı, Devreden Toplam ve Genel Toplam Alanlarına Bütçe Hesaplarının Tutarlarının Dahil Edilmesinin DüzeltilmesiYevmiye defteri dökümü filtrelerinde yer alan “bütçe hesapları: basılacak/basılmayacak” filtresi, basılmayacak olarak alındığında devreden toplam ve genel toplam alanlarına bütçe hesaplarına ait tutarların yansımaması sağlanmıştır.
65Amortisman ve Tükenme Payları Muhasebe Bağlantı Kodlarında Ambar Filtresinde Seçim Yapıldığında Muhasebe Kodlarının Doğru Gelmesinin SağlanmasıAmortisman ve tükenme payları muhasebe bağlantı kodlarında ambar filtresinde seçim yapıldığında tanımlı muhasebe kodlarının gelmesi sağlanmıştır.
66Müşteride Tahsil Edilen Çekler Bordrosu Muhasebe Kodları Penceresinde Proje Kodu Alanının Aktif Gelmesinin SağlanmasıMüşteride tahsil edilen çek senetler sonrası kesilen işlem bordroları muhasebe kodları penceresine çek senet içerisinde girilmiş olan proje kodunun taşınabilmesi sağlanmıştır.
67Cloud Connect Giden Kutusunda Birden Fazla e-Fatura Seçilerek Dosyaya Kaydedilmek İstendiğinde Oluşan PDF Dosyasında e-Arşiv Tasarımı Görünmesinin Sağlanmasıe-Fatura giden kutusunda PDF olarak dosyaya kaydetme işleminde oluşan faturaların doğru tasarımla oluşması sağlanmıştır.
68Toptan Satış İade İrsaliyeleri Toplu Faturalandığında Oluşan Faturaların e-Fatura Numara Şablonundan Değer Almasının DüzeltilmesiToptan satış iade irsaliyeleri toplu faturalandığında oluşan faturaların e-Fatura numara şablonundan değer almaması sağlanmıştır.
69Yüklenilen KDV Listesinde Mamul Alt Malzeme Onay Kutucuğu İşaretlenerek Hareket Aktarımı Birden Fazla Kez Yapılırsa Alt Ekranda Mükerrer Satır Oluşmasının DüzeltilmesiYüklenilen KDV listesinde mamul alt malzeme onay kutucuğu işaretlenerek hareket aktarımı birden fazla kez yapıldığında mükerrer kayıt oluşması engellenmiştir.
70Firma Yetkilerinde Malzeme Yönetimi-Hareketler-Malzeme Fişleri-Ekle-Malzeme Durumu Yetkisi Verilmediğinde Satış İrsaliyesinde e-Fatura Carisi Seçildiğinde F9’da e-Fatura Bilgileri Gelmesinin SağlanmasıFirma yetkilerinde Malzeme Yönetimi-Hareketler-Malzeme Fişleri-Ekle-Malzeme Durumu yetkisi verilmediğinde satış irsaliyesinde e-Fatura carisi seçildiğinde F9’da e-Fatura bilgileri seçeneği gelmesi sağlanmıştır.
71Cari Hesap Kartı İçerisinde Girilen Proje Kodunun Çek Giriş Ekranında Eklenen Müşteri Çekine Gelmesinin SağlanmasıÇek giriş bordrosu içerisinde seçilmiş olan proje kodu bilgisinin müşteri çekinin içerisine de gelmesi sağlanmıştır.
72Satış Siparişinde Para Birimi İşlem Dövizi Seçilip Malzeme Seçildiğinde Tanımlı Satış Fiyatı Olan Malzemenin Satış Fiyatı Satırda Silinip Tekrar Üç Noktadan Seçildiğinde Fiyat Bilgisinin Gelmesinin Sağlanmasıİşlem dövizli olarak girilen sipariş fişinde tanımlı satış fiyatı silinip tekrar üç nokta ile seçildiğinde dövizli birim fiyat alanının da dolu gelmesi sağlanmıştır.
73Zamanlanmış Görevlerde Toplu Onaylama Seçilip Gerekli Filtreler Verildikten Sonra Parametreler Kısmının Dolmasının SağlanmasıZamanlanmış görevlerde toplu onaylama seçilip gerekli filtreler verildikten sonra parametreler kısmı dolması sağlanmıştır.
74Zamanlanmış Görev ile Kullanıcı İzleme Raporu Mail ile Gönderilmek İstenildiğinde Gelen Mailin Ekinde Rapor Dosyası Görünmesinin SağlanmasıZamanlanmış görev ile kullanıcı izleme raporu mail ile gönderilmek istenildiğinde gelen mailin ekinde rapor dosyası görünmesi sağlanmıştır.
75Ambar Fişine Sabit Kıymet Kartı Kodu Yapıştırıldığında Uyarı Alınmamasının SağlanmasıSabit kıymet kodlarını Ctrl+C ve Ctrl+V fonksiyonları ile ambar fişine yapıştırılmak istenildiğinde “malzeme türü uygun değildir” uyarısı alınıyordu, uyarı alınmadan yapıştırılabilmesi sağlanmıştır.
76Rotatif Kredi Kullanımında Anapara Ödemesi Yapılıp Faiz Hesaplamasında BSMV’nin Doğru Hesaplanmasının SağlanmasıRotatif kredi kullanımında anapara ödemesi yapıldığında, faiz hesaplamasında BSMV’nin doğru hesaplanması sağlanmıştır.
77İhraç Kayıtlı Satış Faturaları Muhasebeleştirilirken İhraç Kayıtlı Vergi Muhasebe Kodu Satırlarına Satır Birleştirme Yapılmasının Sağlanmasıİhraç kayıtlı satış ve satınalma faturaları muhasebeleştirme işleminde ihraç kayıtlı vergi muhasebe kodları için satır birleştirme yapılabilmesi sağlanmıştır.
78Ayrıntılı Bordro Dökümü Tablo Olarak Alındığında Tek Bordro Hareketi ile Farklı Carilere Ait Çekler Çek Çıkış (Banka Tahsil) ile Çıkış Yapıldığında Cari Hesap Bilgisinin Doğru Görünmesinin SağlanmasıBirden fazla cari hesaba ait çek veya senet için cari hesaba çek çıkış bordrosu eklendiğinde tablo olarak alınan Ayrıntılı Bordro Dökümü’nün doğru listeleme yapması sağlanmıştır.
79İşlem Dövizli Sipariş Üzerinden Fatura Oluşturulduğunda Fatura Satırındaki Döviz Bilgileri Ekranındaki Kur Bilgisinin Sipariş Tarihindeki Kur Olarak Kalmasının Düzeltilmesiİşlem dövizli sipariş üzerinden fatura oluşturulduğunda fatura satırındaki döviz bilgileri ekranındaki kur bilgisinin güncellenmesi sağlanmıştır.
80Formlarda Layout Manager Kullanımı İşaretli Olduğunda Satış Faturası Fatura Tipi Alanında e-Müstahsil Seçilmesinin EngellenmesiFormlarda layout manager kullanımı işaretli olduğunda satış faturası fatura tipi alanında “e-Müstahsil” listelenmemesi sağlanmıştır.
81Aynı Ambar İçin Satınalma ve Satış Fatura Girişi Yapılarak Satınalma Faturasında Ambar Değiştirildiğinde İlk Giriş Ambarı İçin Negatif Stok Seviye Kontrolü Yapılmasının SağlanmasıAynı ambar için satınalma ve satış fatura girişi yapılarak satınalma faturasında ambar değiştirildiğinde ilk giriş ambarı için negatif stok seviye kontrolü yapılması sağlanmıştır.
82İşlem Dövizli Kredi Kartı Hareketi Firma Kopyalama ile Devredildiğinde Dövizli Tutarların Silinmesinin EngellenmesiFirma kopyalama ile devir işlemi yapıldığında işlem dövizli kesilmiş olan kredi kartı fişleri için tahsilat ekranında ilgili döviz türüne göre tutar bilgisinin gösterilmesi sağlanmıştır.
83Zamanlanmış Görevler Periyodik Olarak Tanımlandığında Uyarı Alınmamasının SağlanmasıZamanlanmış görevlerde periyodik olarak tanımlandığında uyarı alınmaması sağlanmıştır.
84Tasarıma Karekod Eklenip, PDF Olarak Alındığında Karekod Alanının Tam Gelmesinin SağlanmasıF9 menüde bulunan “Yaz” tasarımına kare kod eklenip, PDF formatında alındığında kare kod alanının tam gelmesi sağlanmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir