Blog

Umut Yazılım - Logo Ürünlerinde ve Yazılımda 20 yıllık tecrübe..

Grid koşullu biçimlendirme

Devexpress gridcontrol koşullu biçimlendirme aşağıdaki gibi yapılmaktadır. private void gridView1_RowStyle(object sender, DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.RowStyleEventArgs e){GridView View = sender as GridView;if (e.RowHandle >= 0){// string Kategori = View.GetRowCellDisplayText(e.RowHandle, View.Columns[1]); // kolon indexi ilestring gidervarmi = View.GetRowCellDisplayText(e.RowHandle, View.Columns[“GIDERVARMI”]); // Kolon adı ile if (gidervarmi !=””){e.Appearance.BackColor = Color.Green;e.Appearance.ForeColor = Color.White;//e.Appearance.BackColor2 = Color.Green;// sadece BackColor ‘e renk verirseniz satır tek renk…
Devamı

Mikro Veri tabanı tabloları

Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. http://www.mye.com.tr/help/Library/Diger/DBYapisi_v15/tablo.htm

Log dosyası shrink etme

Aşağıdaki komutlar ile log dosyalarını küçültebilirsiniz. USE CRMALTER DATABASE CRMSET RECOVERY SIMPLEGO USE CRMDBCC SHRINKFILE (CRM_Log, 5)GO USE CRMALTER DATABASE CRMSET RECOVERY FULLGO

C# buton click event çağırma

Aşağıdaki kod ile butona ait click olayı tetiklenir. btngetir_Click(sender, e);

Gridcontrol hangi satır seçili ise form kapanınca aynı satır üzerinde konumlanma.

int row1 = gridView1.LocateByValue(“SIPARIS_NO”, sipno, null);gridView1.FocusedRowHandle = row1;

Gridcontrol Son satıra konumlanma

Aşağıdaki kod ile form açıldığında en son satıra konumlandırma yapılabilir. gridView1.FocusedRowHandle = (gridView1.DataRowCount – 1);

Gridcontrol to DataTable

Devepress gridview ı aşağıdaki kod ile datatable aktarabiliriz. DataTable dt = gridView1.GridControl.DataSource as DataTable;

Gridcontrol seçili satırı silme

Aşağıdaki kod ile gridviewdaki seçili satırı silebiliriz. gridView1.DeleteSelectedRows();