Blog

Umut Yazılım - Hayatı kolaylaştıran çözümler.

C# buton click event çağırma

Aşağıdaki kod ile butona ait click olayı tetiklenir. btngetir_Click(sender, e);

Gridcontrol hangi satır seçili ise form kapanınca aynı satır üzerinde konumlanma.

int row1 = gridView1.LocateByValue(“SIPARIS_NO”, sipno, null);gridView1.FocusedRowHandle = row1;

Gridcontrol Son satıra konumlanma

Aşağıdaki kod ile form açıldığında en son satıra konumlandırma yapılabilir. gridView1.FocusedRowHandle = (gridView1.DataRowCount – 1);

Gridcontrol to DataTable

Devepress gridview ı aşağıdaki kod ile datatable aktarabiliriz. DataTable dt = gridView1.GridControl.DataSource as DataTable;

Gridcontrol seçili satırı silme

Aşağıdaki kod ile gridviewdaki seçili satırı silebiliriz. gridView1.DeleteSelectedRows();

Gridcontrol Satir Ekleme

Bir adet datatable oluşturduktan sonra eklenecek kolonları datable e ekleyip DataRows ile yeni satırı ekleyebiliriz. dt.Columns.Add(new DataColumn(“ID”, typeof(int)));dt.Columns.Add(new DataColumn(“Stok Kodu”, typeof(string)));dt.Columns.Add(new DataColumn(“Stok Adı”, typeof(string)));dt.Columns.Add(new DataColumn(“Miktar”, typeof(double)));dt.Columns.Add(new DataColumn(“Birim”, typeof(string)));dt.Columns.Add(new DataColumn(“FiyatDoviz”, typeof(double)));dt.Columns.Add(new DataColumn(“Para Birimi”, typeof(string)));dt.Columns.Add(new DataColumn(“ToplamDoviz”, typeof(double)));dt.Columns.Add(new DataColumn(“FiyatTL”, typeof(double)));dt.Columns.Add(new DataColumn(“ToplamTl”, typeof(double))); DataRow drs = null;drs = dt.NewRow(); // datatabledrs[“ID”] = SqlClass.dsGenel.Tables[“Orfiche”].Rows[i][“STOKID”].ToString();drs[“Stok Kodu”] = SqlClass.dsGenel.Tables[“Orfiche”].Rows[i][“ADI”].ToString();drs[“Stok Adı”] = SqlClass.dsGenel.Tables[“Orfiche”].Rows[i][“ADI”].ToString();drs[“Miktar”]…
Devamı

Devexpress Gridview Satırları Silme

Aşağıdaki kod ile gridview e ait bütün satırları kolonları silmeden boşaltabilirsiniz. while (gridView1.RowCount != 0){gridView1.SelectAll();gridView1.DeleteSelectedRows();}

Korumalı: Lobjects Mükellef exe kontrolü

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Korumalı: LOBJECTS e-arşiv-e-fatura kontrol set etme

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.